Aprillikuu viimasel reedel

Viimasel kahel nädalal olen kohtunud mitme kiriku (Harju-Jaani, Jüri, Aruküla õigeusu) esindajaga, ja huvitaval kombel on kõigi nende kohtumiste resümee üks, et kirikute varahaldusorganisatsioon teeb kohalikele liiga. Teadupärast on kirikutel keskeltläbi vara üsna palju, aga kui kogudus soovib osa sellest (nt mingi maatükk) realiseerida ning kasutada tulu kirikuhoone parendamiseks, siis see ei sobivat kõrgetele ja kaugetele ülemustele…? Tundub, et vald – kuigi selgelt ilmalik struktuur – peab taas kirikuellu sekkuma, nii nagu seda nõudis olukord ka 2011. aastal Harju-Jaani kiriku remondirahadega, mis kippusid hoolimata varasematest kokkulepetest sootuks mujale libisema. Kuivõrd regionaalminister on hiljuti kõikide Eestimaa KOVide poole pöördunud kalmistute haldamise-hooldamise küsimuses (et neid aluspõhimõtteid tuleb korrastada, mis on absoluutselt õige) ja kunagi ei ole liigne rääkida ka naabritega kalmistute majandamise küsimuses (kui x omavalitsuse territooriumil asuvale kalmistule on maetud y omavalitsuse endised kodanikud, siis kas ei peaks see y omavalitsus osalema ka kalmistu hooldamisega seotud kulude katmises?), siis tundub, et tuleb korraldada üks vastavasisuline ümarlaud asjaosalistega. 

Lõppeva nädalaga saime mitu sammu edasi meie riigihangetega. Ühelt poolt on valmis mitu eelnõud volikogu maikuu istungi päevakorda (loa andmine riigihanke korraldamiseks; need on siis sellised hanked, mille puhul sõlmitakse hankeleping mitmeks eelarveaastaks), teisalt oli täna meil ühe riigihanke pakkumuste esitamise tähtaeg ja toimus ka pakkumuste avamine vallavalitsuse riigihangete komisjoni valvsa pilgu all. Lõplikest tulemustest on mõistagi vara rääkida, aga kui soodsaimat hinda näidanud pakkuja pakkumuses mingit “kala” ei ilmne, siis on mahtude arvutaja oma tööd halvasti teinud – õnneks tellija kasuks, mitte kahjuks.

Teeme ära 2013 saab Raasiku vallas sümboolse alguse juba nädal varem, 27. aprillil, mil Kurgla ja Härma inimesed oma kodukanti heakorrastavad ja talgujuttu ajavad. Pühapäeval saab Arukülas korda kivilinna mänguväljak ja õhtupoolikul on Raasiku staadionil taas FC Jokeri kodumäng – pöidlad pihku ja kaasa elama! See kõik on aga eelmäng 4. maile, mil pea kõik vallakodanikud ja külalised haaravad reha järele ja TEEVAD ÄRA. Ka vallavanem püüab tõelisest logistilisest väljakutsest hoolimata kõikidesse talgupaikadesse jõuda ja pärastpoole teise ringiga ka supp laiali vedada. Õhtuks vaja jõuda veel kahe perega Põlvamaale, kus toimumas põhumajade ehitamise koolitus.

Esmaspäeval, 29. aprillil istume asjaosalistega kokku ja teeme plaane perearstinduse vallas. Nädalapäevad tagasi hõigati üllatuslikult välja perearstikeskuste reformimise plaan, millest siinkirjutaja polnud enne sõnagi kuulnud. Lihtsalt uskumatu, kui sujuvalt ministeeriumid euroraha planeerivad: haridus- ja teadministeerium tahab pappi gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, nüüd sotsiaalministeerium perearstikeskuse võrgu korrastamiseks. Halloo, kas keegi võtaks vaevaks ja küsiks kohtadelt, et mida tegelikult vaja on?!? Raasiku vallas näiteks gümnaasiumi pole ja ei tule ka, küll oleksime väga huvitatud eurorahade meetmest, millega saaks põhikoole ja lasteaedu remontida. Neid on meil mitu tükki ja analoogne meede nagu KOIT või KATA või whatever-selle-nimi-ka-on kuluks näiteks Raasiku põhikooli rekonstrueerimisel ja laiendamisel väga marjaks ära. Ministeeriumi-saksasid see ilmselgelt ei koti, millised on tegelikud vajadused, sama ka perearstinduse osas. Meil on täna kaks perearstikeskust ja nimistud on täis. AGA on olemas plaan, kuidas sügiseks asi (lisatööjõudu rakendades) ära korraldada. Reformikava aga Raasiku valda üldse perearsti-praksiseid ette ei näe, inimesed peaksid hakkama Jüris, Kehras või Kosel käima – no tule taevas appi tõesti (- Lohutatakse küll, et ega mingit sundliitmist ei tule, aga ärme unusta, et perearst on meil tänases Eestis ettevõtja, kes otsustab ikka ise, kuidas tegutseb. Nojah, eks me siis arutame, kuidas edasi..

30. aprilliks kutsusin Pikaverre kokku valla ettevõtluse arengukava töörühma koosoleku, millele järgneb Mistra-Autexi ja Pikavere kooli robootika-alase koostöö avaüritus. Ettevõtluse arengukava koostamisel tulevad appi kaks TÜ tudengit, plaanis neil mitmed intervjuud aidata läbi viia suuremate Raasiku valla tööandjatega selsamal ennelõunal.

Kena lähenevat kevadpüha! 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s