Raasiku vallakodaniku profiilist

Viimastel päevadel on kättesaadavaks osutunud mõned rahvastiku statistilised andmed. Olen neid pisut analüüsinud ja teeksin neist siinkohal kokkuvõtliku postituse.

Kõigepealt usust rahvaloenduse andmetel. 2436 vastanut 3706st on märkinud, et “ei pea omaks ühtegi usku”, 711 peab omaks mõnd usku, 495 ei soovinud vastata. Luterlasi on kokku 459 ja õigeusklikke 144. Usklikke naisi on meestest ca kaks korda rohkem kõikides vanuserühmades, samuti eakamad on usklikumad kui noored.

Perekonnaseisust: valim kokku 3706 inimest, neist 2100 kooselus partneriga, 1602 partnerita ja 1494 seaduslikus abielus. Lese-staatus on “kirjas” 336 juhul, sh 294 naise ja vaid 42 mehe puhul (mehed ju surevad üldjuhul enne naisi, nii see läheb…).

Milliste omavalitsuste inimesed käivad Raasiku vallas tööl? Kõige rohkem on oma valla inimesi: tervelt 588 leiab rakendust koduvallas. Tallinnast käib 138 ja Anija vallast 120, Rae vallast 39 ja Jõelähtme vallast 33 inimest. Kose vallast 12 – ja ülejäänud ongi ühekohalised numbrid. Kui siia kõrvale lisada need numbrid, et kus Raasiku valla inimesed ise tööl käivad, siis kõige rohkem Tallinna linnas (tublisti üle 800), 588 nagu ka eelpool toodud töötab rahvaloenduse andmetel koduvallas, ja kolmas on Rae vald ca 185 töökohaga. Meie teised naabrid on marginaalse tähtsusega töökohtade pakkumisel: Jõelähtme ja Anija, kummaski 20+, Kose vallas käib 3 inimest tööl. Aga meile käiakse tööle ka Narvast, Pärnust, Rakverest, Viljandist jm – st nende Raasiku vallas tööga hõivatute elukohaks on rahvastikuregistri järgi nimetet omavalitsus.

Koolidest ka. Anija vallas omandab põhiharidust 5 Raasiku valla õpilast. Tallinna linnas kokku 52, sh 35 gümnaasiumides ja 17 põhikoolides. Anija valla lapsi käib Raasiku valla põhikoolides 7, Jõelähtme vallast 13 ja Tallinna linnast 5.

Lõpetame perearsti nimistutega: meil on kaks nimistut, Arukülas ja Raasikul, kokku 4277 inimesega. Tänaseks on olukord, kus just Aruküla perearstinimistu on täis, aga sügiseks on ka lahendus olemas ehk täna Raasikul Annat asendav doktor aitab edaspidi nii Raasikut kui Aruküla. Riigi poolsetest reformiplaanidest perearstikeskuste ümberkorraldamiseks ja oma arvamusest selles küsimuses kirjutasin põgusalt eelmises postituses.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s