Informatsioon vallavolikogu istungil

28. mail riigivanem Kaarel Eenpalu 125. sünniaastapäeva tähistamine; lasteaedade ja Pikavere algkooli lõpuaktused peetud; 1. juunil Harjumaa laulu- ja tantsupidu Keilas; 3. – 7. juuni vallavanem puhkusel, asendas Ardo Niinre; 9. juunil teatripäev Raasikul.

RAHVASTIK. Mais registreeriti 7 sündi ja 6 surma, saabus 3 elanikku, lahkus 23 (neist lapsi 4), 18 Tallinna (lahkujate vanusevahemik 0-56). Käesoleva aasta ainus positiivne kuu (saabujad miinus lahkujad) oli veebruar, kõikidel teistel kuudel on lahkujaid olnud rohkem kui saabujaid. Samas sünde on igal kuul rohkem kui surmasid (aprillis registreeriti 5 sündi ja 3 surma, märtsis vastavalt 7 ja 4). Kuu lõpu seisuga Raasiku vallas 4653 elanikku ehk võrreldes aprilliga – 19.

KURGLA KROSSIRADA 31. mail sai läbiräägitud ja allkirjastatud heatahte lepe Kurgla külas asuva krossiraja osas. Leppel on 3 osapoolt: KOV, raja haldaja MTÜ AYR Racing Team ja Kurgla küla külavanema isikus. Leppe eesmärk on võimaldada huvilistel harrastada motosporti, halvendamata Kurgla küla elukeskkonda ja –kvaliteeti. Rada võib kasutada treeningu eesmärgil 1. maist 1 oktoobrini T, K ja N ajavahemikus 15.00 kuni 18.00. Võistluste korral kooskõlastatakse raja kasutus kahenädalase etteteatamisega. Kuna osaliselt on tegu riigi reservmaaga, siis on vajalik ka maavanema kooskõlastus, mis on analoogne, nagu vallavalitsuski kooskõlastab avalikke ürituste toimumist: “Avaldus vabas vormis ja lisada maa plaan, kus seda taotletakse. Taotluses näidata ära, kes taotleb, millal on üritus, kas omavalitsuse nõusolek on olemas antud ürituse läbiviimiseks ja mis tingimustel, mida tahetakse teha, kui palju inimesi võtab üritusest osa, kuidas on korraldatud parkimine ja ohutus.”

INVESTEERINGUTE SEISUD. Aruküla lasteaed: fassaadide ehitustööd valmivad eeldatavalt järgmise nädala lõpuks. Esmaspäeval 17.06 alustab Kose Ehitus ühe rühmaruumi magamistoa remonttöödega (viimane tööfront EASi projekti raames). Ühe garderoobi remondi koos sisustusega proovib lasteaed oma majanduskuludest katta. Õueõppepaviljoni püstitus on veidi viibinud, valmib millalgi juulis. Tänuüritus kõigile neile, kes viimasel aastal Aruküla lasteaia heaks panustanud, tuleb augustis, kui kõik tänavused tööd valmis.

Raasiku lasteaia juurdeehitus. Hankeleping on sõlmitud 30. mai, saatsin teile selle kohta ka 31. mail info. Töövõtja RIITO Ehituse AS alustas eelmisest nädalast, lõpptähtajaks on 20. detsember, s.o siis lõpptähtaeg kõikidele võimalikele lisa- ja vaegtöödele, kasutusluba väljastatud. Omanikujärelevalve teenuse osutaja on Accurato Fassaadid OÜ.

Pikavere maaküte ja tuletõrje veevõtukoht. Maakütte projekteerimise osas on lõplik lahendus endiselt lahtine. Hevac on meile küll tänaseks projekti üle andnud, horisontaalse lahendusega. Selgitamine, kas oleks siiski mõttekam rajada puurkaevud ehk vertikaalne lahendus (mis säästaks ka kõrghaljastust), on võtnud kahetsusväärselt kaua aega. Põhjusel, et ettevõtted ei julge anda garantiid vee hulgale ehk tootlikkusele. Näiteks lõik BalRocki pakkumisest: Kahjuks peame meie eelnevas pakkumises toodud põhjustel esitama pakkumise tingimuslikult. Me ei garanteeri soovitud tootlikkust 4,5 l/s, kuid samas ka ei välista seda. Eeldame, et avatud süsteemiga soojuspuuraugud lubatakse rajada vaid Ordoviitsiumi veekihti. Kuna nii nagu tootlikkus nii ka puurkaevu ekspluatatsiooniparameetrid ei ole ennustatavad, siis ei saa teha ka lõplikku valikut pumbakomplekti osas, sest ei ole teada pumba vajalik tõstekõrgus ja paigaldussügavus.

Ehitushange saab eeldatavalt 20. juunil välja kuulutatud, ehitustööd juuli-august  KIKi kaasfinantseerimisel. 

Pikaveres käib töö ka tuletõrjeveevõtu koha ehitamisega (vallaeelarveline finantseering 5042 eurot).  

Raasiku staadioni valgustus. Töövõtja Corrente Grupp on lubanud käesoleval nädalal mastid paigaldada, tööde lõpptähtaeg on 30. juuni k.a. Vald on omalt poolt kõik maksed (finantskulude katteks) MTÜ-le nüüdseks teinud.

Eelmisest aastast ületulnud Rätla ja Rätla–Sõerde teede remonttööde osas  on leping ja selle lisa Teede- ja Keskkonnaehituse OÜ-ga. Tähtaeg 15.06.2013, tööde maksumus 42 763,50 koos km-iga.

 RIIGIHANGETEST. Raasiku lasteaia nn laenuraha hange on „väljas“, 3 huvilist on olemas (suuremad pangad), pakkumused 25. juuniks. Aruküla tänavate mustkatte ehitus – pakkumised 25. juuniks, kõik koos, odavaim pakkumine võidab. Tööd vastavalt hankedokumentidele 08.-31.07. Õpilasliinide hange läheb sel nädalal registrisse „üles“, 2 liinigruppi, pakkumised 1. juuliks. Suurematest mahtudest ootavad veel järge Pikavere maakütte ehitustööd ja teehooldustööd.

EELSEISEV

12.06 – Sõnumitooja OÜ strateegiakoosolek

13.06 – valla ettevõtluse arengukava koostamise töörühma II. koosolek

14.06 – Leinapäev – mälestusüritus Raasikul.

15.06 – Aruküla ja Raasiku põhikoolide lõpuaktused

+ Eilne vallavalitsus otsustas käesoleval suvel tänavavalgustuse välja lülitada 15. juunist 1. augustini. Mullu oli see periood pikem, aga kuivõrd augustis tuli ka pretensioone, siis otsustasime seda perioodi lühendada.

16.06 – Tornide kontserdid ja jalgpall Raasikul, waldorfkooli lõpuaktus Arukülas (uus leping!).

KIKi vastused / otsused meie taotlustele peaksid enne jaanipäeva tulema.

Järgmise nädala lõpul jaanituled, 23ndal juunil Harju Maakaitsepäev Laagris.

Vallavanem puhkusel 25. juunist, asendab Andres Õunap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s