Juuni viimane ja juuli esimene nädal

Olen nüüd kaks nädalat puhkusel olnud, sellesse aega on mahtunud Peipsi ääres suvitamine ja lõppeval nädalal Manija  + Pärnu trett, ikka koos perega. Pluss mõõdukas koguses kodutöid -) Et aga blogi pean ma ennekõike vallavanemana ja erinevaid töö-teemasid on jagunud igasse päeva – peamiselt telefonitsi, siis siinkohal väike vahekokkuvõte.

29. juunil külastas Raasikut Eesti-Läti jalgpalli maavõistluste raames üks Läti jagpalliklubi, kelle põhikoosseisule meie jokkerid kenasti pähe tegid. Jalgpalliga seonduvalt on häid uudiseid veel, nimelt on PRIA rahadega valmis staadioni valgustus, kapten Jaan on edukalt ajanud trinüünide-asja, mis peaksid paari nädala pärast paika saama, ja meeskond on saanud ka pärast väikest vahet uue treeneri – Raasiku kooli kehalise õpetaja Kristjani. Edu talle! FC Jokerit näeb Raasikul mängimas juba järgmisel nädalal (karika raames) ja ilmselt 28. juulil.

Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotles Raasiku vald toetust a) Aruküla liigvee likvideerimiseks, b) ühe vana lauda lammutamiseks ja c) Aruküla ja Raasiku vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimistöödeks (viimane oli Raveni taotlus). KÕIK need taotlused said ka positiivse vastuse, nüüd vaja hakata projekte ellu viima!

2. juulil sõlmis Maanteeamet ASiga Nordecon lepingu Lagedi-Aruküla maantee kahe
teelõigu remondiks, mille käigus uuendatakse kokku 4,2 km teed. Tööd lähevad
maksma 1 360 000 eurot ja valmimistähtaeg on oktoober. Vastavalt lepingule tehakse juuli teises pooles algavate tööde käigus Lagedi-Aruküla-Peningi maantee lõikudel km 0-0,9 (lõik Tallinna ringteest Lagedini) ning km 4,7-8,0 (Kulli teelõik) amortiseerunud teekatte remont. Esmalt eemaldatakse vana asfaltkate, seejärel ehitatakse uus 8 meetri laiune asfalttee. Sõidurajad märgistatakse 3 meetri laiusteks, mille tulemusel jalakäijatele ja ratturitele jäävad sõidutee äärtesse teepeenrale mõlemale poole meetri laiused
asfalteeritud teepeenrad. Samuti vahetatakse välja amortiseerunud liiklusmärgid
ja tee servad tähistatakse tähispostidega. Remonditööde ajal piiratakse objektil
kiirust ning tekib ajutisi liiklustakistusi. (eeltoodu pärineb Maanteeameti pressiteatest). 

Kergteest Tallinna maantee äärde Arukülas. Mäletatavasti käis Maanteeameti peadirektor Adamson esinemas valla 21. sünnipäeva konverentsil, kus ta mulle sosistas, et kuule, teeme selle kergtee ära. Kes ei tea konteksti, siis see on lühidalt selline, et vastavalt teeseadusele ehitab ja finantseerib kergliiklusteid tee omanik, ehk antud juhul on tegemist riigimaantee äärde kavandatava teega, mis oleks seega 100% Maanteeameti ülesanne – riik aga ei taha seaduses neile pandud ülesandeid alati täita -) Pärast paari minu kirja sooviga edasisi samme täpsustada toimus nüüd reedel kohtumine. Kokkuvõtlikult: riigilt saame selle kergtee ehitamiseks veel tänavu 100 000 eurot, vallavalitsusel on vaja teeprojekt üle vaadata ja vajadusel korrigeerida, samuti täpsustada maaomanike kooskõlastused. Kui kooskõlastustega suuremat probleemi pole, korraldab vald ehitushanke ja kui ka sellega kõik laabub, võiks valgustatud kergtee raudteest Peningi maanteeni olla kolme kuu pärast valmis! Vähe sellest, et see on esimene kergliiklustee Raasiku vallas, saame sellega ära lahendada mitmed liiklusohutusealased kitsaskohad, mis praegu mõisa juures ja ka Tallinna maantee – Peningi maantee ristis eksisteerivad.

Peatselt algab Aruküla teede ja tänavate mustkatete ehitus (freespuruga katmine), valmis peaks saama augusti alguses. Üle nädala on ühe või teise käimasoleva riigihankega seonduvalt mõni tähtaeg, hetkel on “aktiivsed” järgmised riigihanked: investeerimislaenu võtmine (Raasiku lasteaia juurdeehitus), eelnimetatud teede-ehituse hanke puhul ei ole veel hankelepingut sõlmitud, sellepärast võitja nime ka ei avalikusta; Pikavere koolimaja maaküttesüsteemi paigaldamine (hoonesisesed tööd), Raasiku valla õpilasliinid.

Niipalju siis praeguseks tööjuttu, lähen nüüd ratast sõitma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s