Septembrikuu viimased päevad

Konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia on Siseministeeriumi tellimusel koostanud Eestimaa kohalike omavalitsuste pingerea, nn võimekuse indeksi. Uuringuga on valdu-linnu võrreldud ja hinnatud mitme kriteeriumi järgi, nagu rahvastik ja maa, kohalik majandus, elanikkonna heaolu, KOVi finantsolukord ja teenused. Küll see „võimekuse mõiste ei sisalda kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohalike teenuste kvaliteedi ning valitsemise ökonoomsuse näitajaid. Samuti ei arvestata linnade ja valdade sellisel hindamisel kohaliku omavalitsemise vajaduste poolt ning tulenevalt ka võimekuse (haldussuutlikkuse) ja vajaduste omavahelist suhet“. Üldkokkuvõttes positsioneerus Raasiku vald 36. kohale. Elanikkonna rahulolu komponendis osutus Raasiku vald komponentide võrdluses edukaimaks: 9. positsioon üldarvestuses. Mõõtmisobjektiks on elanike tulud, töökohtade olemasolu ja toimetulekuprobleemid. Eraldi mõõdeti ka KOV-võimekust alla 5000 elanikuga KOV-üksustes, 2009-2012. Raasiku vald saavutas omasuuruste seas kena 8nda koha.

Mõningast isiklikku ärevust põhjustas Kaitseväelt laekunud tähitud kiri, mis osutuski selleks, mida saatja nimest arvasin: kutse õppekogunemisel (vanasti öeldi kordusõppustel) osalemiseks. Kuna õppuste aeg 8.-12. oktoobrini kohalikes omavalitsustes töötajatele ja valimistel osalejatele kuidagi ei sobi, saatsin Põhja Kaitseringkonnale avalduse, et mulle võimaldataks õppekogunemisel osalemiseks lisaaega, ehk saaksin võimaluse osaleda järgmisel korral (aastal). Selgitasin, et Eesti riik ja kodumaa kaitsmine on mulle ülimalt oluline, olen ka ise Kaitseliidu liige, jne, aga ise veel mõtlesin, et kas põhjendasin ikka piisavalt. Läks mööda vaid kolme-neli päeva, kui meilpostkasti vupsas kaitseringkonna ülema digiallkirjastatud otsus taotluse rahuldamise kohta, „… seoses /… / töötamisega Raasiku vallavanemana“. Halleluuja, terve mõistus ja õiglus ei ole veel maa pealt kadunud! J Aga luban avalikult, siin ja praegu, et järgmisel korral osalen.

Munitsipaaleluruumid said eelmisel nädalal kindlustatud parimat hinda näidanud Seesami poolt, poliis koos asjaomaste lisadega allkirjastatud.

Pühapäeval käisin jalgpalli vaatamas, Raasiku FC Joker 1993 võõrustas tugevat klubi Tallinn FC Infonet II. Kuiv lõppseis 1:5 meie poolt vaadatuna muidugi mingit rõõmu ei paku, ent hooaja lõpusirgel on siiski kõik kontrolli all: teises liigas Põhja/Ida grupis 13st mansast 8. koht. Teoreetiliselt võimalik koha võrra kerkida, aga kuklas hingavad ka paar meeskonda, kel mäng vähem peetud. Teine liiga on tegelikult ikkagi ju tase omaette, nii et häbeneda pole siin midagi. Tuld, mehad, suruge vastane vastu muru! J

Riigimaanteedest. 1. oktoobril on Lagedi-Kulli-Aruküla teelõigu (Raasiku valla piirist vene kiriku ristini) rekonstrueerimise tähtaeg. Tänahommikune läbisõit annab alust arvata, et mahutakse graafikusse.  Ja jälle üks vallavärav korras. Alles see oli, kui 2011 tehti Peningi-Jägala maantee korda, mullu Peningi mnt Aruküla vahel, ka Viskla-Pikavere mustkatte alla saamine on tubli samm. Lisaks on riigimaanteid jooksvalt lapitud, pinnatud – Peningi-Tasuja risti lõigul näiteks.

30. septembril toimus valla ettevõtja pärastlõuna uhiuues Alleksi Peomajas Peningil. Samal päeval toimunud vallavalitsuse istungil väljastasime hoonele ka kasutusloa. Seminar kulges tegusas meeleolus: Harju maavanem Ülle Rajasalu rääkis suurematest projektidest Harjumaal, Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts (kes, tuli kohapeal välja, on Raasiku juurtega!) kaubandus-tööstuskoja rollist, siinkirjutaja tutvustas Raasiku valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise arengukava eelnõud (mis oli 30.09 viimast päeva avalikustamisel). Seejärel väike kohvipaus ja juturing. Pausi järel said osavõtjad ülevaate, millega tegelevad lions-klubid, ning oligi järg käes aruteludel: ettevõtlus- ja majandusõppe rakendamise võimalustest meie koolides vedas Ylle Rajasaar, ja ettevõtja ootustest ning koostööst Priit Tamm. Lõpetuseks tegi Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant kiire ülevaate HEAKi poolt pakutavast. Usun, et järgmine kord kohtume juba kohaliku lions-klubi loomiseks. Juba sel reedel tähistame sealsamas Raasiku valla haridus- ja kultuuritöötajate päeva.

Kaunist oktoobrit! 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s