Oktoobrikuu kolmas nädal

Ülevaade septembri rahvastikuregistri kannetest. Valda saabus  21 inimest, lisaks registreeriti 6  lapse sünd. Vallast lahkus 30 inimest, registreeriti 2 surma. Mujale registreeritutest 4 pensioniealist, 23 tööealist ja 4 last (Tallinna 17). Raasiku valda elukoha registreerinutest 1 pensionär, 16 tööealist ja 4 last. Elanike arv 01. oktoobri seisuga 4668.  Seisuga 01.03.2013 oli registri andmetel Raasiku vallas elanikke 4676 ehk tänasega võrreldes – 8. Elanike arv on üle 4600 alates aastast 2009, aastatel 2012 ja 2013 küündis see napilt ka üle 4700.

Esmaspäeval andsin Aruküla põhikoolis kaks tundi kohalike omavalitsuste teemal, kaheksandikele ja üheksandikele. Läks arvan, et kenasti, kuulati viisakalt ära, ega erilist diskussiooni ei tekkinud 🙂

Pikavere maakütte hetkeseisudest. Riigihange läbi viidud nii horisontaalsele kui vertikaalsele variandile, alternatiivide investeeringute hinnavahe on ca 17 000 eurot. Tellisime soojuspumpade tasuvuse võrdluse, mille kokkuvõte ühe lausega on, et majanduslikult tasuvam on maakollektori ehk horisontaalne variant. Mõistes kogukonna muret mõisapargi haljastuse kahjustamise ohu pärast, ei ole see hirm ikkagi kinnitust leidnud, kuigi neid parimaid praktikaid oleme võrdlemiseks otsinud üle Eesti, aga ei leidu paika, kus see juhtunud oleks. Sellest lähtuvalt on vallavalitsus kuulutanud edukaks Movek Grupp OÜ pakkumuse summas 57 588 eurot ja otsustanud lükata tagasi kõik pakkumused, mis olid tehtud puurkaevudega variandile. Tööd algavad veel sel kuul ja kestavad maksimaalselt neli nädalat.

„Sõnumitooja“ tulevik. Kolmel korral selle suve jooksul on osanike esindajad arutanud viise ehk strateegiat, kuidas muuta ajalehte sisukamaks, kuidas parandada levi. Nädala eest toimunud OÜ üldkoosolekul valisime alternatiivide seast alljärgneva variandi (leht võiks olla selline uuest aastast): 12 lk, värviline, ilmub kord nädalas raha eest edasi, aga neljas leht kuus on kõikidesse postkastidesse tasuta. Täna maksame lehe väljaandmiseks vallaeelarvest dotatsiooni 7800 eurot aastas, lehel on Raasiku vallas ca 300 tellijat. Uus lahendus maksaks meile 19 106 eurot ehk + 11 700..

Lisan siia juurde, et on olemas kokkulepe Raasiku valla FB lehe toimetamiseks, mis käivitub veel oktoobrist. Samuti rakendub peatselt üldine infomeil, kuhu saab oma e-posti aadressi valla kodukal registreerida, saades niimoodi kord nädalas järgmise nädala eelinfo sündmustest-üritustest Raasiku vallas.

Arukülla ehitati 800 000 euro eest uus piirkonnaalajaam (10 kv), mis avati teisipäeval kl 13 Elektrilevi eestvõttel. Uus alajaam varustab elektriga ligi 2300 majapidamist ja ettevõtet Jõelähtme, Rae ja Raasiku vallas.

Teisipäeval toimus vallavolikogu selle koosseisu viimane istung, kus kinnitati mh üks lisaeelarve, võeti vastu valla ettevõtluse, ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamise arengukava, jms. Pärast oli väike koosviibimine ka.

Oleme jõudsalt edenenud liigvee likvideerimise projektiga. Riigihanked ehitaja ja omanikujärelevalve leidmiseks on läbi viidud, pakkujad on kvalifitseeritud, pakkumised vastavaks tunnistatud. Jäänud on veel viimane samm: pakkuja edukaks tunnistamine. Esmaspäevases vallavalitsuses paneme detailse tegevuskava aasta lõpuni paika.

Täna oli ka Aruküla kõnni- ja kergliiklustee ehitustööde riigihankel pakkumuste esitamise tähtaeg. Esmaspäevase vallavalitsuse istungi põhipunkt ongi nüüd pakkujate kvalifitseerimine jm. Kui vaidlustusi ei tule, st kõik laabub tõrgeteta, läheb veel sel kuul kopp maasse. Ja kui taevataat külma ei tee, saab veel tee valmiski. Markeerimistööd, liiklusmärgid jms jääb eeldatavalt kevadesse. Tee tuleb Tallinna mnt äärde Staadioni tänava otsast Peningi maanteeni.

Kirjutan küll nädala kokkuvõtet, ent nädalavahetus veel ees. Kuna neil päevil ilmselt väga arvutisse ei jõua siis teengi seda täna. Laupäeval on Raasikul FC Joker 1993 viimane kodumäng sel hooajal, juba hommikust alustab Aruküla Kultuuriselts oma 15. aastapäeva pidustusi, mis kestavad pühapäeva hommikuni välja. Ja pühapäeval on valimistepäev.

Turvalisuse teemalised ümarlauad tulekul: 31.10 Raasiku rahvamajas, 05.11 Pikavere koolimajas ja 07.11 Aruküla
rahvamajas. Algus kõikjal kl 18.30. Osalevad organisatsioonid: Raasiku Vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveameti Ida- Harju politseijaoskond, Maanteeamet, Põhja Päästekeskus, MTÜ Eesti Naabrivalve ja Raasiku valla naabrivalve sektorid, MTÜ Raasiku Tuletõrje.

One thought on “Oktoobrikuu kolmas nädal

  1. Nädala plusspoolele sai kindlasti kanda ka Peningile lavka toomise läbirääkimiste edukusest.
    >Minu tänase päeva teeb rõõmsaks teadmine, et õnnestus Peningile meelitada muidu meie valla lõunaosariikides kulgev autolahvka. Niisiis: järgmisest esmaspäevast kaks korda nädalas (esmaspäeviti ja neljapäeviti) kl 13.30 Peningi poemaja ees!
    Info levib paberteatena juba majast majja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s