Vabakonna ühisnädalast: kahe seminari kokkuvõte

25. novembril toimus inspiratsiooniseminar “Kuidas edendada avatud valitsemist valdades ja linnades?” Sissejuhatavalt saime ülevaate Minneapolise näitest, kus erinevad veebi-keskkonnad võimaldavad inimestel linna poltiikates ja seadusloomes osaleda, elukorralduses kaasa rääkida ja ettepanekuid teha. Tegu on muidugi suure linnaga, aga sellegipoolest oli põnev kuulda, kuidas need
lahendused on sündinud ja kasutusel. Tutvustati näiteid Eesti kogukonna-aktiivsusest ja -lahendustest: Linnaidee, Meie Tallinn, Community Tools, Kodupilt. Järgnenud arutelul “kuidas kogukondi kohalikes omavalitsustes rohkem kaasata?” jäid kõlama sellised mõtted (meie rühmatöö protokollist). Tavapärased kanalid on kohalik ajaleht, Facebook (omavalitsuse, eri grupid, seinad), foorumid (KOV, kooli; ka meili-listid ja blogid). Kõiki neid kanaleid tuleks südamega hallata ja arendada. Üht kanalit peaks vedama, adminnima rohkem inimesi kui üks, et ei oleks liialt ühe inimese nägu. Tehniline vormiline lahendus on sekundaarne, sisu on siiski nr 1. Oluline on sünergia eri kanalite vahel, aga liiga palju duubeldada ei ole mõtet. Kuidas rohkem kaasata: kutsuda inimesi osalema, olgu siis virtuaalses või reaalses maailmas. Hajaasustuses keerulisem, aga ka nt vallavalitsuse või -volikogu väljasõiduistungid “kohtadele” oleks abiks. Vallajuhid külakoosolekule. Volikogu infosüsteem ehk VOLIS võimaldab kõigil huvilistel volikogu istungit reaalajas jälgida; volikogu istungid on reeglina avalikud niikuinii. Mõnel pool pannaks volikogu otsustused kohe KOV Facebooki lehele (nii kui haamer langeb 🙂 – Keila linna näide). Volikogu liikmed võiksid ka valimiste vahelisel ajal oma tegemisi tutvustada. Sädeinimeste rakendamine.
Objektiivsuse säilitamine. Elanikelt tagasiside saamiseks tasub korraldada rahulolu-uuringuid (nt Saku vald). KOV peaks rohkem panustama kavatsustest teavitamisele, olgu see siis näiteks mingi arengukava koostamise algatamise või veehinna tõstmise kavatsus
(avatudvalitsemine.ee).

Vabakonna ühisnädala raames toimus 26. novembri õhtul Kiviloo külakeskuses aktiivse kodaniku töötuba. Teemaks oli külaelaniku, külaseltsi, külavanema roll kogukonna arendamisel. Kes on meie huvide kaitsja? Paarikümnele osavõtjale Raasiku, Anija ja Kose vallast esitleti häid näiteid Harjumaa kogukondadest, arutlesime Kodukant Harjumaa eestvõttel rühmades maailmakohviku printsiibil
võimaluste üle, kuidas saab igaüks meist kohapeal panuse anda, et elu maal oleks elamist väärt. Põhjalikum kokkuvõte on alles koostamisel, aga arutelu oli sisuline, häid mõtteid palju ja ka tuba sai lõpuks soojaks 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s