Uuel aastal uue hooga, aga samas tagasivaatavalt

Seekordses postitusest saab ülevaate rahvastiku muutustest Raasiku vallas, traditsiooniliselt suuremate investeeringute seisudest ja lõpetuseks ka mõnest isiklikust teemast 🙂

Kõigepealt ülevaade Raasiku valla rahvaarvust läbi aastate ja viimaste kuude vallakodaniku kampaania valguses (aitäh Helile andmete eest!).  Esmalt suur pilt: aastatel 1997-2002 elas vallas 4200-4300 elanikku, aastatel 2003-2008 elas 4400-4500 elanikku ja aastael 2009-2013 4600-4700 elanikku. Seega tasahilju ikka ülesmäge 🙂 Elanike arv Raasiku vallas 1. oktoobri seisuga oli 4668. Oktoobris saabus valda 38 inimest, lisaks registreeriti 4 lapse sünd. Vallast lahkus 13 inimest, registreeriti 2 surma. Elanike arv 1. novembri seisuga oli 4695; novembrikuu jooksul saabus valda 15 inimest, lisaks registreeriti 2 lapse sünd, vallast lahkus 18 inimest, registreeriti 4 surma. Elanike arv 1. detsembri seisuga oli 4690. Vallakodaniku kampaania perioodil oli registreerunuid ligi 40 elanikku. Aastat alustasime (01.01) 4709 elanikuga, lõpetasime (31.12) 4693 elanikuga. Sünde on olnud kolmel viimasel aastal järgmiselt: 2010 – 71, 2011 – 68, 2012 – 54, 2013. aasta numbrit hetkel käepärast pole, aga see jääb sinna 60ne alla.

Regionaalminister hindab, et elujõulise omavalitsuse jaoks on vajalik vähemalt 5000 elanikku. Mina arvan, et see on üsna meelevaldne: ei ole sisulist vahet, kas KOVis elab 3000, 5000 või näiteks 7000 elanikku – seadustes ette nähtud ülesanded on kõigile ühesugused ja siin mingeid erandeid ei tehta. Viimati kirjutas A. Akkermann (IRL) Postimehes pika tiraadi sel teemal, kui vajalik on ikka vähemalt 5000 elaniku olemasolu omavalitsuses – huvitaval kombel unustas ta ära oma koduvalla Kihnu ja teisedki väikevallad – kuidas nende puhul siis norm täis saada???

2012 ja 2013 on Aruküla Lasteaias Rukkilill CO2 ja EASi rahadega soojustatud katus ja fassaadid, parendatud õueala ning remonditud ruume summas 225 172 eurot (2012) ja 86 956 eurot (2013). Septembris 2013 koostasin ja esitasin EASi taotluse viimase seni veel kasutusest väljas oleva rühmakompleksi, samuti kahe kõige kehvemas seisus vannitoa ja ühe pika koridori remondiks. Positiivse otsuse on käes, tööd 2014. esimeses kvartalis. Aruküla lasteaed sai fotona nimetatud suuremahuliste investeeringute „eest“ ka valla kalendri päisesse.

Pikavere Lasteaed-Algkooli maaküttest. Hoone sisetööd (küttetorustiku, radiaatorite montaaz) toimusid augustikuus k.a. Vallavalitsus korraldas riigihanke kahe alternatiiviga (horisontaalne ja vertikaalne lahendus). Riigihanke tulemusel osutus soodsamaks horisontaalse küttekollektori lahendus. Septembrikuus tellisime igaks juhtumiks ka eksperthinnangu eri lahenduste ekspluatatsioonikulude võrdlemiseks. Analüüsi põhijärelduseks oli, et süsteemid on enam-vähem võrdse kulukusega, mistõttu määravaks osutub investeeringukriteerium, ehk realiseerimisele kuulus horisontaalne lahendus. Töövõttu teostas Movek Grupp, tööd valmisid aasta lõpuks. Projekti eelarve oli üle 100 000 euro, sellest Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus moodustas 28 000 eurot, ehk ca 80 000 eurot tuli vallaeelarvest, mis on märkimisväärne panus ühte haridustaristusse. Jäänud on veel paberimajandus ja aruandlus esitada ning KIK maksab toetuse välja.

Raasiku Lasteaed Oravake sai 2 rühma lisaks. Ehitustööd maksumusega ca 530 000 eurot vältasid 8 kuud, peeti 30 objekti töökoosolekut. Vaegtöödeks (kevadel) jäävad teede ja platside lõppkatendid ning haljastustööd. Iga ehitus või suurem remont on omamoodi komplitseeritud, mingid süsteemid ei hakka nõuetekohaselt tööle, kusagile „satub“ mingi vale värvitoon või materjal, aga nüüdseks on ka i-le täpp peale saamas ja lapsed võivad ometigi aeda tulla. Olles ka ise juurdeehituse protsessi juures algusest lõpuni olnud, hindaksin suurimaks panustajaks direktor Lindat. Olen teinud vallavalitsusele  ettepaneku Linda tänamiseks valla tänukirjaga juurdeehituse pidulik avamisel 31.01.2014.

Hoolimata sellest, et vallavanema töö teatepulk on üle antud, on mulle endiselt südamelähedane olla kõikide vallaasutuste tegemistega kursis, olla neile nõu ja jõuga olemas ning abiks. Aega on muidugist rohkem käes, ja olen saanud seda viimastel nädalatel edukalt raamatutele ja filmidele pühendada. Filmidest nt „1 + 1“ ja“ Mandariinid“, raamatutest nt „Apteekeer Melchior ja Oleviste mõistatus“ või Viimsi valla aukodaniku Kaljo Alaküla elulooraamat. Ka lastele leiab rohkem aega, lisaks oli meil kaasaga täna 6. pulma-aastapäev 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s