Radade arendamisest ja lions-klubist Raasiku vallas

Seekordses postituses tuleb juttu loodusõppe-, matka- ja terviseradade arendamise seisudest ning lions klubi tegevusest Raasiku vallas.

Kõigepealt radadest. Meil on tänaseks päevaks täitsa okei rada Arukülas – Aruküla terviserada – mis on aasta jagu tagasi ka osaliselt valgustatud, kus toimuvad lisaks igapäevasele harrastusspordile ka valla meistrivõistlused nii suusatamises kui rattakrossis. Viimastel kuudel on raja trajektoori pisut korrigeeritud, ja ka valgustusposte saab juurde. Teised rajad olid ja on pigem idee-tasandil, aga on leidnud vähemal määral paikkonna aktivistide poolt kasutamist. On ka ümber valla matkarada, mille trass ei ole täpselt maha märgitud, aga kus on siiski võimalik – ennekõike rattaga – vallale ring peale teha (valla voldikkaardil on rada siiski punktiirina märgitud). Aruküla kultuuriseltsi eestvõttel on seda iga suve lõpus ka ühiselt tehtud. Raasiku valla vaatamisväärsuste kohta tellis vallavalitsus virtuaaltuuri OÜ-lt Fotopaun, mis võimaldab neid kõige-kõige objekte fotona või 360-kraadise videona vaadata näiteks valla kodulehelt. 2013. aasta sügise vältel saime radade arendamisest huvitatutega korduvalt kokku, nii auditoorselt kui looduses. Matkasime läbi Raasiku-Peningi-Raasiku, Aruküla jaamast Järsi soosse (Kurgla rabasse) ja tagasi, toimus loodusretk Aruküla männikus Hendrik Relvega. Leppisime kokku, et eelisarendatavad rajad Raasiku vallas on Aruküla terviserada, Raasiku-Peningi-Raasiku matkarada, Järsi soo matkarada ja Pikavere-Paraspõllu loodusõpperada. Samuti, et nende radade tähistamiseks taotleb vallavalitsus Leader-meetmest toetust 3000 eurot, et igale neljast rajast saaks a 2 suuremat asukoha kaarti + 5 suunaviita. Sellekohane positiivne otsus on tänaseks langetatud, omafinantseering vallaeelarvest, nii et kevadeks peaksid need kaardid – viidad paigas olema. Kuigi nii positiivset ja konstruktiivset suhtumist teemasse nagu nende radade arendamisel pole mina varem oma 20-aastase tööstaazi juures kohanud – see on kiitus kõikidele asjaosalistele! – siis selleks, et eri radadega seotud tegevused oleksid maksimaalselt süsteemsed ja sünergilised, otsustasime asutada ka mittetulundusühingu, mis seda valdkonda edasi arendaks. MTÜ asutamiskoosolek toimus eelmise nädala neljapäeval, asutajaliikmeid tuli kokku 14, juhatus valiti viieliikmeline. MTÜ sai nimeks Raasiku rajad. Mittetulundusühingu eesmärgiks on matka- ja terviseradade arendamine ja hooldamine, tervisespordiga tegelemiseks soodsate tingimuste loomine, vaba aja sisukaks veetmiseks ürituste korraldamine ja üldise tervisliku ning sportliku eluviisi edendamine kogukonna liikmete hulgas. Tänase kuupäeva seisuga peaks asutamisdokumentide esitamine registrile saama tehtud. Vaatame, kuidas läheb.

Detsembri keskpaigas toimus kohaliku lions-klubi asutamiskoosolek. Lioneid on Eestis 1300, klubisid 62, aga maailmas on selle heategevusliku liikumisega seotuid 1,35 miljonit ja klubisid 46 tuhat. Klubi asutamise eellooks on koostöö Raasiku valla ettevõtjate seas: seni viimasel kokkusaamisel 30. septembri pärastlõuna-seminarill oli üks ettekandeid ka lions-klubidest. Tundus juba toona, et see läks osalejatele peale, ja nii otsustasime samas, et võtame selle asutamise ette. LC Raasiku esimeseks presidendiks valiti asutamiskoosolekul Urmas Raude. Lepiti ka kokku, et klubi koosolekud hakkavad toimuma iga kuu teisel neljapäeva õhtul algusega kl 19 Vildivillas. Niisiis, kui keegi loeb neid ridu ja on asjast huvitatud, siis võib veebruaris kuulama tulla 🙂 Jaanuarikuu koosolekul valiti ka klubi I. ja II. asepresident, kinnitati liikmemaks ja arutati piduliku asutamiskoosoleku – charter night – ettevalmistamisega seonduvat. See pidulik üritus, kus maailma-presidendi osavõtul allkirjastatakse asjaomane asutamisürik ja süüakse ühiselt pidulik õhtusöök, saab toimuma 10. aprillil, ilmselt Alleksi peomajas, ja ilmselt eelneb sellele ka valla ettevõtjate pärastlõuna. Muidugi mõtisklesime nende ideede üle, et milliste heade tegudega alustada, ja siin oli igati praktiline kuulda ka meie toetajate, n.ö vaderklubide, kogemusi ja soovitusi. Üks võimalik projekt oleks Harju-Jaani kiriku välisvalgustus, aga sellekohane otsustamine toimub ilmselt veebruarikuu koosolekul. Lugupidamisega Teie I. asepresident 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s