Mis on uut veebruarikuus?

Seekordses postituses jagan omi mõtteid töödest-tegemistest viimase kahe nädala vältel. Et alates 3. veebruarist olen Kuusalu abivallavanema ametis, ja see on siiski täiskoha-töö, siis kindlasti on nii käesolev kui järgmised postitused Kuusalu poole kaldu, võrreldes Raasiku vallaga, kus jätkan volikogu liikme ja mitmete ühiskondlike etevõtmistega.

Kuusalu vallas sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja külaliikumist kureeriva ametnikuna alustades seadsin endale esmaseks eesmärgiks võimalikult kiire ülevaate saamise allasutuste tööst. Arvuliselt on neid sama palju kui Raasikulgi, 10, ent rohked raamatukogu ja ka noortekeskuse filiaalid, rahva-seltsimajad ning suured vahemaad lisavad eripära. Kuusalu vald on territooriumilt ümmarguselt kolm korda suurem kui Raasiku vald rahvaarv on Kuusalu vallas suurem ca 2000 elaniku võrra. Kui Raasiku vallas sõita diagonaalis nt Kiviloolt Arukülla, siis see on 20 km ja 15 minutit – Kuusalu vallas kulub sama tee ja aeg näiteks vallamajast Kiiust Kolka sõiduks, kaardilt vaadates pole see midagi 🙂 Igatahes, hallatavatel asutustel on tiir peal, olen püüdnud kõigest uuest maksimaalselt infot ammutada ja kolleegid on toredad. Sümpaatne on, et volikogu komisjonide koosolekute toimumisajad on paigas: igal komisjonil igal kuul kindal päeval (näiteks iga kuu teine kolmapäev), tea, kas kusagil üldse on suudetud sellist süsteemi luua, ei tea. Dokumendihaldussüsteem Amphora näikse olevat parem valik kui Raasiku vallas kasutusel olev Postipoiss: nn väljaminevad kirjad, vallavalitsuse päevakorra-eelnõud – kõik tehakse Amphoras. Suurim käimasolev projekt on kuuerühmalise Kiiu lasteaia ehitus, tähtajaga sügis 2014. Oleme ka asunud aktiivselt hooldekodu/pansionaadi rajamiseks mõtteid koguma, sest elanikkond vananeb ja olemasolev Kuusalu Eakate Kodu on ammuilma väike. Täpsemalt siinkohal ei kirjuta, aga mõtteid jagub ja esimesed tegevus-tähtajadki paigas. Kes on huvitet fotograafiast, siis värskelt on välja kuulutatud Kuusalu valla fotokonkurss. Loe lisa http://www.kuusalu.ee/index/news?news_id=1747

Raasiku tegemisi ka. Sel nädalal toimus veebruarikuine volikogu istung, kus sai vastu võetud tänavune vallaeelarve. Üldine pilt poliitmaastikul on nukrapoolne, uusi ideid, mida valimistel ja nende järgselt lubati, pole kusagil näha, koostöövaim volikogu tasandil olematu, vallavanem tegeleb valla põhimääruse reformimise, vallavalitsusele üldvolitusnormi nuiamise jms täiesti sekundaarsete küsimustega. Vallaeelarvet, mille menetlemine pärast vallavalitsuselt projekti kättesaamist on volikogu vedada, esitles ikka vallavanem, eelarvekomisjoni esimees muigutas lihtsalt istungil suud, ju siis midagi sisulist lisada ei osanud. Illustreerimaks koalitsiooni “taset”, näide koolide hoolekogudesse koolipidaja ehk valla esindaja valimistest (see on volikogu määrata). Kuigi Pikavere lasteaed-algkooli direktor ja hoolekogu esimees olid eelnevalt esitanud vallavalitsusele kirjalikud ettepanekud nende eelistuse kohta, ei nimetatud seda asjaolu isegi mitte istungil, ja koalitsiooni häältega sai Pikavere hoolekokku Talvi Aruaas. Tõenäoliselt siiski parem valik, kui Andrus Mossov, kes kah kuuldavasti koalitsioonis kaalumisel oli, kes ise veel detsembri keskpaigas ei teadnudki, kus Pikavere koolimaja asub (vähemasti ei osanud ta sinna sõita) (: Paraku on sarnaseid näiteid küll ja veel.

Eile toimus lionsklubi LC Raasiku veebruarikuine koosolek. Arutasime 10. aprilli pidulikku avaüritust charter nighti, esimesi heategevuslikke projektiideid ja muid klubi registreerimisega seotud korralduslikke küsimusi.

Reedest pühapäevani osalen Kaitseliidu sõduri baaskoolituse teisel etapil.

Head sõbrapäeva!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s