Kinnisvarapakkumistest Raasiku vallas

Koostasin ülevaate kinnisvaraportaali http://www.kv.ee müügi- ja üüripakkumistest Raasiku vallas. Võrdlevalt  kasutasin varasemates analoogsetes ülevaadetes toodud arvnäitajaid.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 35 (mullu oktoobris 32) ja kortereid 16 (mullu oktoobris samuti 16).Müügilolevatest majadest  6 asuvad Arukülas, 10 Raasikul (2013. sügisel 10 Arukülas ja 7 Raasikul) ja 5 Kullil. Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 21 maja eest (mullu samuti 21). Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva hoone eest (Kiviloo mõis) küsitakse 1 390 000 eurot, kalleim elumaja 310 000. Kõige odavama maja hind on 28 000 eurot (mullu sama).

Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis mõistagi alevikes: Arukülas 8 (oktoobris 7) ja Raasikul 6 (oktoobris samuti 6), ülejäänud kaks vastavalt Peningil ja Kivilool. Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 838 euroni (3toaline Arukülas Sügise tänaval; mullu 822 euroni).  

Üürile kortereid kv.ee keskkonna kaudu ei pakuta (ka 2013 ja 2012 oktoobrikuus analoogsetes ülevaadetes ei olnud üürikorterite pakkumusi). Üürile ei pakuta ka ühtegi äripinda, maatükki, maja, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Maatükkide müügipakkumisi on 102, neist elamumaa sihtotstarbega krunte 74 ja maatulundusmaad 17. Elamumaa ruutmeetri hind on ca 20-25 eurot, maatulundusmaal sentides. Ärimaad ja tootmismaad müüa ei pakuta. Ka garaaze ei ole müügis. Äripindasid on müügis üks: Kiviloo mõis (1,39 miljonit, esindatud kahe kuulutusega; 2013 oktoobris müüdi mõisa majade kategoorias, nüüdseks mõlemas). 2013. aasta sügisel äripindade müügipakkumised Raasiku vallas puudusid, 2012. a sügisel oli neid 4.

Tehingute statistikast (Maa-amet): ajavahemikul 01.05.2013-01.05.2014 tehti Raasiku vallas kokku  148 tehingut kinnisvaraga, sh 108 ostu-müüki ja 34 kinkimist. Müüjatest 120 olid eraisikud ja 16 eraõiguslikud juriidilised isikud. Ostjatest eraisikuid oli vähem – 111- samas ettevõtteid oli rohkem – 28 -, lisaks soetas kinnisvara 4 välismaalast. Pindalalt vahetas omanikku kokku 439,7 hektarit kokku 5,34 miljoni euro väärtuses. 68-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa, 51-l juhul maatulundusmaa. Tehingud hoonestatud maaga ja hoonestamata maaga jagunesid võrdselt pooleks: 61 ja 61. Võrreldes varasemate perioodidega on tehingute arv pisut vähenenud, samas tehingute kogumaksumus suurenenud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s