Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Raasiku vallas

Koostasin ülevaate kinnisvaraportaali http://www.kv.ee müügi- ja üüripakkumistest. Võrdlevalt kasutasin varasemates analoogsetes ülevaadetes (2013 oktoobri lõpp ja 2014 mai lõpp) toodud arvnäitajaid.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 27 (2013 oktoobris 32, tänavu mais 35) ja kortereid 16 (mullu oktoobris samuti 16). Müügilolevatest majadest 9 asuvad Raasikul (2013 oktoobris 10 ja 2014 mais 7), 4 asuvad Arukülas, (2013 oktoobris 10 ja 2014 mais 6) ja 3 Kullil (mais 2014 – 5). Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 18 maja eest (2013 oktoobris ja 2014 mais – 21). Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva hoone eest (Kiviloo mõis) küsitakse 1 390 000 eurot, jätkuvalt; kalleim elumaja 257 000 Raasikul. Kõige odavama kv.ee vahendusel müügis oleva maja hind on 31 000 eurot (asub Perilas).

Korterite müügipakkumisi on kokku 12. Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis Raasiku alevikus: 5 (2013 oktoobris ja 2014 mais oli 6 pakkumist), Arukülas 3 (2013 oktoobris 7, 2014 mais 8), ülejäänud Kivilool (2) ning Peningil (1) ja Järsil (1). Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 781 euroni (1-toaline Raasikul Tehase teel (2013 oktoobris ulatus kõrgeim küsitav ruutmeetri hind ühe Sügise tänava korteri puhul 822 euroni).

Üürile pakutakse kv.ee keskkonna kaudu ühte korterit: 2-toaline Sügise tänaval Arukülas (2013 oktoobris ja 2014 mais pakkumised puudusid). Üürile ei pakuta ühtegi äripinda, maatükki, maja, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Maatükkide müügipakkumisi on 94 (2014 mais 102), neist elamumaa sihtotstarbega krunte 68 (2014 mais 74) ja maatulundusmaad 13 (2014 mais 17). Elamumaa ruutmeetri hinnad on vahemikus 2,3 – 32 eurot, maatulundusmaal kahe erandiga sentides. Ärimaad ja tootmismaad müüa ei pakuta. Ka garaaze ei ole müügis. Majaosi on müügis 1: Arukülas. Äripindasid on müügis üks: Kiviloo mõis (1,39 miljonit, esindatud kahe kuulutusega; 2013 oktoobris müüdi mõisa majade kategoorias, käsoleva aasta kevadest mõlemas). 2013. aasta sügisel äripindade müügipakkumised Raasiku vallas puudusid, 2012. a sügisel oli neid 4.

Tehingute statistikast (Maa-amet): ajavahemikul 15.10.2013-15.10.2014 tehti Raasiku vallas kokku 191 tehingut kinnisvaraga, sh 142 ostu-müüki ja 42 kinkimist. Müüjatest 144 olid eraisikud ja 30 eraõiguslikud juriidilised isikud; välismaalasi 5. Ostjatest eraisikuid oli 144, samas ostjaid ettevõtteid oli rohkem – 34 -, lisaks soetas kinnisvara 5 välismaalast. Pindalalt vahetas omanikku kokku 490,7 hektarit kokku 6,69 miljoni euro väärtuses. 191st tehingust 77-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa, 65-l juhul maatulundusmaa. Kõige rohkem tehinguid – 27 – tehti juunikuus, kõige vähem – veebruaris ja mais. 150 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib aga ei pruugi olla hoonestatud) ja 41 korteriomandi tehingut. Võrreldes varasemate perioodidega on tehingute arv taas pisut suurenenud; tehingute kogumaksumus suureneb jätkuvalt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s