Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Raasiku vallas

Koostasin perioodilise ülevaate kinnisvaraportaali http://www.kv.ee müügi- ja üüripakkumistest. Võrdlevalt kasutasin 2014. oktoobri lõpu ja 2015.  aprilli lõpu seisuga analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi toimunud kinnisvaratehingutest Raasiku vallas (allikas: Maa-amet).

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 31 (2015 aprillis 32, 2014 oktoobris 27). Müügil olevatest majadest asuvad 12 Raasikul (aprillis 12, 2014 oktoobris 9), Arukülas 7. Pakkumisi on kõikides asustusüksustes. Raasikul on elamuehitus ja –müük jätkuvalt hoogne, Arukülas vähenenud.

Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 21 maja eest (aprillis 2015 sama, 2014 oktoobris 18). Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva hoone eest (Kiviloo mõis) küsitakse kolme kuulutusega 1,19 – 1,2 miljonit eurot , kevadel  1 390 000 eurot. Kalleima müügis oleva elumaja eest küsitakse 299 000 eurot ja asub see Arukülas Talve teel (pool aastat tagasi oli sama hind ja sama objekt). Kõige odavama kv.ee vahendusel müügis oleva maja hind on 29 000 ja asub see Perilas. Pool aastat tagasi oli odavaim elektroonilisel enampakkumisel müügis olnud kaasomand Peningil – 5 000 eurot.

Korterite müügipakkumisi on kokku 10 (aprillis 12 ja mullu oktoobris 16). Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis Arukülas: 6 (2015. aasta  aprillis 7, 2014 oktoobris 3); Raasiku alevikus on 2 müügipakkumist (aprillis samuti 2, 2014 oktoobris 5). Lisaks 1 pakkumine nii Härmas kui Perilas. Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 1088 euroni (3-toaline Arukülas Põllu tänaval). Aprillis 2015 küsiti 1094 eurot ruutmeeti kohta samuti ühe Aruküla 3-toalise eest. 2014. aasta oktoobris oli kõrgeim ruutmeetri hind 781 eurot 1-toalise korteri puhul Raasikul Tehase teel.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on 6 unikaalset pakkumist. Äripindade müügipakkumiste all on jätkuvalt lao-/toomishoone Kalesil ja vana veskihoone Arukülas, lisandunud on tootmishoone Raasikul Tehases. 2014. oktoobris oli äripindasid müügis üks: Kiviloo mõis. 2013. aasta sügisel äripindade müügipakkumised Raasiku vallas puudusid, 2012. a sügisel oli neid 4. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta.

Maatükkide müügipakkumisi on 80 (2015 aprillis 76, 2014 oktoobris 94), neist elamumaa sihtotstarbega krunte 26 (aprillis 45 ja 2014 oktoobris 68). Üks tootmismaa pakkumine on, ärimaad müüa ei pakuta. Elamumaa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,31 – 15,8 (2015 aprillis 0,31 – 32) eurot.

Üürile pakutakse kv.ee keskkonna kaudu endiselt ja ainult ühte äripinda (lao- ja tootmisruumid Raasikul Jägala mnt 2). Mullu oktoobris oli ainus pakkumine 2-toaline korter Sügise tänaval Arukülas. Üürile ei pakuta ühtegi maja, maatükki, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast * (Maa-amet, Tehingute andmebaas): alates 24. aprill kuni 23. oktoober 2015 tehti Raasiku vallas kokku 109 tehingut kinnisvaraga (oktoober 2014 kuni aprill 2015 – 94 tehingut), sh 85 ostu-müüki (eelmine periood 75), 22 kinkimist (eelmine periood 9) ja 2 vahetust (eelmisel – 4).

Perioodil toimus 79 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud) ja 30 korteriomandi tehingut. Mõlema liigi suhtes on võrreldes eelmise kuuekuulise perioodiga toimunud suurenemine. Kõige rohkem tehinguid, 23 ja 24, tehti vastavalt augustis ja juunis, kõige vähem – 9 – aprillis ja juulis.

Müüjatest 65 olid eraisikud (eelmine periood 59) ja 33 eraõiguslikud juriidilised isikud (eelmine periood 29); välismaalasi 4. Ostjatest eraisikuid oli 73 (eelmisel perioodil 55), ettevõtteid 30 (eelmisel perioodil 31), lisaks soetas kinnisvara 3 (eelmisel perioodil 4) välismaalast.

Pindalalt vahetas omanikku kokku 277 hektarit kokku 3,6 miljoni euro väärtuses. Eelmisel perioodil vahetas omanikku 435 hektarit kokku 3,06 miljoni euro eest. Seega: mahult märkimisväärselt vähem, ent väärtuselt rohkem.

79st tehingust (eelmine periood okt 2014-aprill 2015: 73), 39-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 28), 30-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 38).

* Oluline on arvestada, et tehingute koguväärtust puudutavad andmed kuvatakse vaid juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut. Seega aruannetel võivad esineda rahaühikute teisendamisest ning ümardamisest tingitud erinevused.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s