Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Raasiku vallas

Koostasin ülevaate kinnisvaraportaali http://www.kv.ee müügipakkumistest. Võrdluseks kasutasin 2015. aprilli ja oktoobri lõpu seisuga analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud kinnisvaratehingutest Raasiku vallas (allikas: Maa-amet).

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 39 (2015 oktoobris 31, aprillis 32). Müügil olevatest majadest asuvad 11 Raasikul (2015 oktoobris 12, aprillis samuti 12), Arukülas samuti 11 (oktoobris 7; üks maja müügipakkumine on majaosade rubriigis). Majade müügipakkumisi on kõikides asustusüksustes v.a Härma, Kalesi ja Mallavere. Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 11 maja eest (2015 oktoobris 21 ja aprillis samuti 21), mis tähendab, et majade müügipakkumiste hinnad on arvestatavalt tõusnud.

Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva hoone eest, milleks on jätkuvalt Kiviloo mõis, küsitakse kahe kuulutusega 1,19 – 1,2 miljonit eurot. Kalleima müügis oleva elumaja eest küsitakse 299 000 eurot ja asub see Arukülas Talve teel (ka pool aastat ja aasta tagasi oli sama hind ja sama objekt). Kõige odavama kv.ee vahendusel müügis oleva maja hind on 29 900 ja asub see Raasikul Roosi teel. Pool aastat tagasi oli odavaim pakkumine maja Perilas.

Korterite müügipakkumisi on kokku 25 (2015 oktoobris 10 ja aprillis 12), tubli kasv johtub suuresti uue Sügise põik kortermaja lisandumisest turule. Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis Arukülas: 18 (2015 oktoobris 6, aprillis 7), seega pakkumiste arv on poole aastaga koguni kolmekordistunud! Raasiku alevikus on 3 müügipakkumist (2015 oktoobris 2 ja aprillis samuti 2). Lisaks 1 pakkumine nii Härmas kui Perilas (nii ka pool aastat tagasi). Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 1222 euroni Sügise põik uhiuute korterite eest. Pool aastat tagasi oli kalleim müügisoov 1088-eurose ruutmeetrihinnaga 3-toaline Arukülas Põllu tänaval). Aprillis 2015 küsiti 1094 eurot ruutmeetri kohta samuti ühe Aruküla 3-toalise eest.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on 3 unikaalset pakkumist (pool aastat tagasi – 6). Äripindade müügipakkumiste arv on pisut suurenenud: Kalesi külas kaks pakkumist ja vana veskihoone Arukülas, lisandunud on tootmishoone Järsil (Est-Johanna). 2014. oktoobris oli äripindasid müügis üks: Kiviloo mõis. 2013. aasta sügisel äripindade müügipakkumised Raasiku vallas puudusid, 2012. a sügisel oli neid 4. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maatükkide müügipakkumisi on 69 (2015 oktoobris 80 ja aprillis 76), neist elamumaa sihtotstarbega krunte 44 (2015 oktoobris 26 ja aprillis 45). Üks tootmismaa pakkumine on, ärimaad müüa ei pakuta. Elamumaa ruutmeetri hinnad on vahemikus 1-37 eurot (2015 oktoobris 0,31 – 15,8 ja aprillis 0,31 – 32 eurot).

Üüripakkumised Raasiku vallas kv.ee keskkonna kaudu puuduvad. Paar varasemat aastat pakuti ühte ja ainumast äripinda (lao- ja tootmisruumid Raasikul Jägala mnt).  Üürile ei pakuta ühtegi maja, maatükki, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

 

Tehingute statistikast (Maa-amet, Tehingute andmebaas): alates 24. oktoober 2015 kuni 6. mai 2016 tehti Raasiku vallas kokku 127 tehingut kinnisvaraga (aprill kuni oktoober 2015 – 109 tehingut, enne seda pool aastat – 94 tehingut), sh 105 ostu-müüki (eelmine periood 85, üle-eelmine: 75), 18 kinkimist (eelmine periood 22, üle-eelmine: 9) ja 3 vahetust (eelmisel 2 ja üle-eelmisel 4).

Perioodil toimus 104 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmine periood: 79) ja 23 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 30). Metsamaa tehinguid 10, haritava maaga tehti 9 tehingut. Kõige rohkem tehinguid, 29, tehti novembris. 22 tehingut märtsis ning 21 tehingut aprillis ja detsembris. Kõige vähem tehinguid – 3 – leidis aset oktoobris. Eelmisel perioodil, aprill kuni oktoober 2015, tehti enim tehinguid, vastavalt 23 ja 24,  augustis ja juunis, kõige vähem – 9 – aprillis ja juulis.

Müüjatest 84 olid eraisikud (eelmine periood 65) ja 33 eraõiguslikud juriidilised isikud (eelmine periood: samuti 33). Riik tegi 4 müügitehingut, munitsipaal 3 ja välismaalased samuti 3. Ostjatest eraisikuid oli 91 (eelmisel perioodil 73 ja üle-eelmisel 55), ettevõtteid 31 (eelmisel perioodil 30 ja üle-eelmisel 31). Munitsipaal tegi kaks ostutehingut, samuti oli kahe tehingu puhul mitu kaasostjat. Lisaks soetas kinnisvara 1 välismaalane (eelmisel perioodil 3 ja üle-eelmisel 4).

104st tehingust (eelmine periood aprill kuni oktoober 2015: 79) 54-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 39), 47-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 30). Pindalalt vahetas omanikku kokku 510 hektarit kokku 4,34 miljoni euro väärtuses. Eelmisel perioodil vahetas omanikku 277 hektarit kokku 3,6 miljoni euro väärtuses; üle-eelmisel perioodil 435 hektarit kokku 3,06 miljoni euro eest.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s