Kinnisvarapakkumistest ja –tehingutest Kuusalu vallas 2017 I. poolaastal

Uudistasin pärast pooleaastast vahet kinnisvaraportaalis www.kv.ee, et mida Kuusalu vallas pakutakse ja milliseid kinnisvaratehinguid millises mahus Maa-ameti andmetel reaalselt tehtud on. Et lisaks 2016. aasta detsembri esimesele poolele on ka 2016. aasta juunikuus samasugused ülevaated koostatud, siis siinses kokkuvõttes on tänast seisu võrreldud kuue kuu ja aasta taguste seisudega. Vahepealne kinnisvarafirmade boikottimine kv.ee aadressil näib olevat igatahes lõppenud ja turg üsna aktiivne – tehingute statistika kohaselt toimub 41 tehingut kalendrikuus (ehk rohkem kui 1 reaalne tehing iga päev).

Korterite müük: kokku on Kuusalu valla peale 31 unikaalset müügikuulutust (2016 detsembris 30 ja 2016 juunis 34), ehk pakkumiste arv on püsinud samaväärsena. Sealjuures Suurpeal 20 pakkumist (pool aastat tagasi 18), Kiius 3 (pool aastat tagasi 2), Kuusalus 2 (6 kuud tagasi samuti 2) ja Kolgas 2 (pool aastat tagasi 5, kõik Tasakaalukodu arenduses). Hinnad alates 8000 eurot ühetoalise eest Suurpeal kuni 89 tuhat neljatoalise eest Valklas. Ruutmeetri hinnad alates 185 eurot (kahetoaline Suurpeal) kuni 1077 eurot, mida küsitakse kahetoalise korteri puhul Kiius. Need proportsioonid on samaks jäänud.

Majade müügipakkumised: 69 unikaalset (2016 detsembris 67 ja 2016 juunis 64) pakkumist, see on tasapisi tõusuteel. Kalleim pakkumine on jätkuvalt 715 tuhandega endine sõjaväeosa-hoonestus Pärispeal. Elamutest küsiti poole aasta eest kõrgeimat hinda kahe maja eest Mäepea külas: 600 ja 650 tuhat. Täna on kõrgeima müügihinnaga kaks maja Valklas: 425 ja 400 tuhat. Majaosadest olid pool aastat tagasi pakkumisel kolm ridamajakorterit Tasakaalukodus, pool talu Haavakannu külas ja ½ kaasomandist Tapurlas. Täna on majaosade müügipakkumisi 3, hinnad 13 kuni 34 tuhat.

Maatükkide müügipakkumised: kv.ee andmetel on Kuusalu vallas hetkel müügis kuni 180 unikaalset (üsna mitmed on esindatud rohkem kui ühe kuulutusega, võimalik, et kõiki ei märganud) maatükki. Pakkumiste, eriti elamumaa sihtotstarbega (üle poole) maatükkide müügipakkumiste arv on suurenenud. Kalleim pakkumine on 105 tuhat elamumaa krundi eest Pärispeal. 200 tuhandega saab 17 hektarit ja 11 elamukrunti Sõitmes. Seniseid hinnaliidreid (Kotka Forelli kinnistu ja Instituudi kinnistu Pärispeal) siinses kategoorias enam ei näe. Soodsaimalt saab elamumaa krundi soetada 4000 euroga (Loksa linna külje all). Lähtuvalt sihtotstarbest ja asukohast on hinnad raskesti võrreldavad.

Äripindade müügi kategoorias on 15 unikaalset pakkumist, pool aastat ja aasta tagasi oli 13. Jätkuvalt pakutakse müügiks Pärispea ja Kotka kalakasvandusi, samuti näiteks Salmistu toitlustus- ja majutusasutust ning Leesi poodi.

Kui garaažide pakkumised on varemalt puudunud, siis nüüd on esindatud üks müügi- ja üks üüripakkumine.

Tehingute statistikast (Maa-ameti veebilehelt): ajavahemikul 05.12.2016 – 08.06.2017 ehk viimase kuue kuuga tehti Kuusalu vallas kokku 248 (varasemal kuuel kuul kokku 231, enne seda 201) tehingut kinnisvaraga, sh 177 (periood varem 185) ostu-müüki ja 49 (periood varem: 38) kinkimist. Omanikku vahetas 941 hektarit maad (2016 II poolaastal 679 ha) koguväärtusega 7,1 miljonit eurot (eelmisel perioodil 3,3 miljonit).

Müüjatest 156 olid eraisikud (eelmisel perioodil 152) ja 85 eraõiguslikud juriidilised isikud (eelmisel perioodil 72), 6 välismaalased (eelmisel perioodil 4). Ostjatest eraisikuid oli 126 (eelmisel perioodil 121) ja ettevõtteid 108 (eelmisel perioodil 97), lisaks soetas kinnisvara 4 välismaalast (eelmisel perioodil samuti 4). Viimane välja arvata, siis kõik näitajad on kasvutendentsis.

63-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (periood varem: 76), 128-l juhul maatulundusmaa (periood varem: 109), tootmismaa vahetas omanikku 11 tehinguga (periood varem tootmismaa tehinguid 3.

Tehingute arvult aktiivsemad sel perioodil 05.12.2016 – 08.06.2017 oli konkurentsitult maikuu (64 tehingut), detsember (41) ja veebruar (38).

Tehingud objekti liigi järgi: hoonestamata maa tehinguid 163 (sh näiteks tehinguid metsamaaga 47 ja haritava maaga 3), hoonestatud maa tehinguid 59; kinnisasja tehinguid kokku 206. Korteriomandi tehinguid toimus viimasel poolaastal 26.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s