Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Raasiku vallas 2018 II poolaastal

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali kv.ee müügipakkumistele seisuga 27. detsember 2018. Võrdluseks on kasutatud 2018 juunis ja 2017 detsembris analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 21 (tänavu jaanipäeva paiku 25, 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39). Pakkumisi on pisut vähemaks jäänud. Müügil olevatest majadest asuvad 7 Arukülas ja 5 Raasikul ning 5 Kullil. Küladest on pakkumisi veel Kurglast ja Tõhelgist. Pool aastat tagasi oli Arukülas 9 ja Raasikul 7 pakkumist. Aasta tagasi oli Arukülas 5 ja Raasikul 9 pakkumist. 2017 juunis 7 pakkumist nii Arukülas kui Raasikul, 2016 detsembris 6 ja mais 11.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 13 maja sh Kiviloo mõisa eest. Hinnavahemikus 95 000 kuni 99 500 on neli pakkumist. Varasemates ülevaadetes olen tingliku piiri hoidnud 90 000 „peal“: näiteks pool aastat tagasi küsiti rohkem kui 90 000 eurot 20 maja, sh Kiviloo mõis, eest (2017 detsembris 18 maja ja juunis 17; 2016 detsembris 20 ja mais 11). Seega majade eest küsitavad summad on aastatega tõusnud. Kõrgeima hinnaga müügipakkumine on Kiviloo mõis (999 tuhat), mis on müügis olnud mitu aastat; paar aastat tagasi kuni 200 tuhat kallima hinnaga.

Torkab silma, et osade Kulli majade eest küsitakse kõrgemat hinda kui Arukülas (269-289 tuhat). Peamine põhjus kindlasti see, et Arukülas hetkel ligi-300-tuhandese hinnaga maju lihtsalt müügis ei ole. Kalleimad täna müügis olevad elumajad ongi Kullil Tuisu teel. Kõige odavam kv.ee vahendusel müügis olev maja on väike freespruss-suvila Tõhelgis (hektarilisel krundil, maksumus 44 999 tuhat).

Korterite müügipakkumisi on kokku 12, 2018 jaanipäeval 11. 2017 detsembris oli pakkumisi 13 ja juunis 15, 2016 detsembris 19 ja mais 23. Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis Arukülas: 6. Raasikul  pakutakse praegu müügiks 5 korterit ja Härmas ühte. Pool aastat tagasi oli Arukülas 6 müügipakkumist, aasta tagasi 5, 2017 juunis 9, 2016 detsembris 13 ja 2016 mais koguni 18. Raasiku alevikus oli aasta tagasi 4 müügipakkumist, 2016 detsembris 2 ja 2016 mais 3.

Korterite müügihinnad jäävad vahemikku 32 tuhat (ühetoaline Raasikul Tehase teel) ja 76 tuhat (4-toaline Arukülas Staadioni tänaval, samas ka üks kolmetoaline 75 900 eurot). Pool aastat tagasi olid pakkumised vahemikus 38 tuhat (kahetoaline Raasikul Tehase teel) kuni 86 000 eurot (3-toaline Arukülas Tallinna maanteel).

Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 1351 euroni (2-toaline Raasikul Paju tänaval). Pool aastat tagasi küsiti kõrgeimat ruutmeetrihinda 1257 eurot 2-toalise eest Arukülas Staadioni tänaval, pisut jäi maha 3-toaline Arukülas Tallinna mnt-l). Väikseim ruutmeetri hind – 483 eurot – müügipakkumistes on jätkuvalt (teist aastat) ühel Härma ridamajaboksil.

Raasikul on seega pakkumisel 5 maja ja 5 korterit. Arukülas on müügis hetkel 7 maja ja 6 korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel eelpool nimetatud ridamajakorter Härmas. Pool aastat tagasi kuulutused puudusid. Aasta tagasi oli 4 kuulutust, neist 2 esindatud ka korterite ja majade „all“ (2017 juunis samuti 4, 2016 detsembris 3 ja 2016 mais 6).

Äripindade müügipakkumisi on 3. Kahe kuulutusega müüakse jätkuvalt Kalesil endise aknatehase kinnistut ja hoonestust (299 tuhat). Jätkuvalt on müügis Aruküla endine veinitehase kompleks hinnaga 600 tuhat eurot. Pool aastat tagasi oli pilt sama, ainult Kalesi tootmisobjekti eest küsiti 100 tuhat rohkem ehk 399 000.

Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 49, sh mõned arendused. Pool aastat tagasi oli pakkumisi 52 (2017 detsembris 53 ja juunis 61; 2016 detsembris 85 ja mais 69), neist elamumaa sihtotstarbega krunte 33. Tänavu jaanipäeva paiku oli elamumaa-pakkumisi sama palju – 32 -; 2017 detsembris oli neid 36 ja juunis 41; 2016 detsembris aga 61 ja mais 44). Pakkumiste kõikuv arv sõltub mh arenduste müügis olekust – olgu need või kolmest-neljast krundist koosnevad.

Kui pool aastat tagasi oli müügis ka endise Raasiku mõisa maad: 7 kinnistut, kokku 22,5 hektarit, siis täna pakutakse kahte maatulundusmaa kinnistut, kokku 12,3 ha. Piirnevad Jõelähtme jõega ja hinnaks küsitakse 59 tuhat.

Elamumaa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,49-37,5 eurot. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased 2-3 aastat.

Üüripakkumised. Äripindade üüripakkumiste all on võimalik Kalesi endise aknatehase ja Aruküla endise veinitehase objekte kas osadena või tervikuna üürida. Uus on Raasiku õlletehase külalistemaja, mida pakutakse tubade komplektis üürile. Üürile ei pakuta ühtegi korterit, majaosa, maja, maatükki, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

 

Tehingute statistikast (Maa-amet, tehingute andmebaas): alates 25. juuni kuni 27. detsember 2018 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 115 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 4 tehingut nädalas. 2018 esimese poolaasta jooksul tehti tehinguid 105; juuni-detsember 2017 – 88 tehingut; dets 2016-juuni 2017 – kokku 125 tehingut, 2016 mai-detsember 128 tehingut). Viimase kuue kuu jooksul toimus 95 ostu-müüki, 2018 esimesel poolaastal oli neid 82, 2017 II poolaastal 71 ja 2017 I poolaastal 100 ostu-müüki. Kinketehinguid toimus viimati 14, esimesel poolaastal oli neid 20, 2017 II poolaasta 12 ja 2017 I poolaasta 19.

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti oktoobrikuus: 26. Kõige vähem tehinguid toimus novembris: 15. Ka 2017. aasta teisel poolaastal oli aktiivseim kalendrikuu oktoober ja kõige vähem tehinguid toimus novembrikuus.

Kokku 115 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 203,4 hektarit maad koguväärtusega 5,95 miljonit eurot, sh 14 kinketehinguga 35 hektarit väärtuses 525,8 tuhat eurot. 2018 I poolaastal vahetas omanikku 337,5 hektarit maad koguväärtusega 4,4 miljonit eurot, sh kinketehinguga 80 hektarit maad. 2017. aasta teisel poolaastal vahetas  omanikku 190 hektarit maad koguväärtuses 4,2 miljonit eurot. 2017 aasta esimesel poolaastal vahetas omanikku kokku 227 hektarit maad kokku 4,5 miljoni euro väärtuses.

Müüjatest 59 olid eraisikud (2018 I poolaastal 66, 2017 II poolaastal samuti 66 ja 2017 I poolaastal 80) ja koguni 51 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2018 I poolaastal 31, 2017 II poolaastal 14 ja 2017 I poolaastal 36). Riik tegi viimasel kuuel kuul 3 müügitehingut (2018 I poolaastal 4) ja välismaalased kaks.

Eraisikutest ostjaid oli 81 (periood varem – 76, perioodil 2017 juuni-detsember – 65; perioodil 2016 dets-juuni 2017 – 73). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 23 (periood varem – 24, 2017 II poolaastal 14 ja 2017 I poolaastal 25). Välismaalased tegid 5 ostutehingut (periood varem – 2) ja kohalik omavalitsus 4.

Perioodil toimus 78 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmine periood: 75, üle-eelmine 58) ja 37 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 30, üle-eelmine 29). 78st tehingust 50-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 35, üle-eelmisel 39), 14-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 32 ja üle-eelmisel 14). 6 tehingut tehti tootmismaaga (2018 I poolaastal 7).

Uudsena saab tehingute andmebaasist uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Näiteks metsamaad müüdi Raasiku vallas viimasel poolaastal kolme tehinguga 67 hektarit. Haritavat maad aga ühe tehinguga 2,5 hektarit. Tehingute hindasid puudutavad andmed kuvatakse vaid juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut.. Hoonestatud maa tehingute kohta saame teada, et enim toimus tehinguid elamumaaga: 16. Tehingute summa kokku oli 1,78 miljonit ja omanikku vahetas 33,6 tuhat ruutmeetrit.

 

 

elamumaa Maatulundus-maa Tootmis-maa
Arv 16 1 5
Pindala (m2) kokku 33 598,00 148 500,00 29 299,00
Pindala (m2) keskmine 2 099,88 148 500,00 5 859,80
Tehingu summa (eur) kokku 1 786 750 *** 395 100
Tehingu summa (eur) minimaalne 30 000 *** 100
Tehingu summa (eur) maksimaalne 241 000 *** 300 000

Korteriomandite (eluruumide) tehingud näevad tabeli kujul välja järgmised:

Pindala (m2) 30-40,99 41-54,99 55-69,99 70-249,99 KOKKU
Arv 2 8 6 10 26
Pindala (m2) kokku 80,20 378,70 365,80 782,30 1 607,00
Pindala (m2) keskmine 40,10 47,34 60,97 78,23 61,81
Tehingu summa (eur) kokku *** 351 093 *** 958 357 1 795 037
Tehingu summa (eur) minimaalne *** 11 500 *** 68 000 11 500
Tehingu summa (eur) maksimaalne *** 65 455 *** 123 000 123 000
Pinnaühiku hind (eur /m2) minimaalne *** 261,96 *** 832,31 261,96
Pinnaühiku hind (eur /m2) maksimaalne *** 1 257,25 *** 1 524,16 1 524,16

Kel huvi, saab Maa-ameti andmebaasist täpsemalt uurida – andmeid ja võimalusi on juurde tulnud.

Kokkuvõtteks

Viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 115 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 4 tehingut nädalas, sealhulgas 95 ostu-müüki ja 14 kinkimist. Need neli tehingut nädalas jagunevad üldistavalt järgmiselt: 1) maa, 2) maja 3) korteriomand ja 4) kinkimine. Viimase aasta jooksul tehti tehinguid kokku 220.

Kokku 115 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 203,4 hektarit maad koguväärtusega 5,95 miljonit eurot. Aasta jooksul vahetas omanikku 541 hektarit maad koguväärtusega 10,4 miljonit eurot.

2017 vahetas omanikku kokku 417 hektarit maad koguväärtuses 8,7 miljonit eurot.

Viimasel poolaastal, müüjatest 59 olid eraisikud ja koguni 51 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted. Riik tegi viimasel kuuel kuul 3 müügitehingut (2018 I poolaastal 4) ja välismaalased kaks. KOV müügitehinguid ei teinud. Ostjatest oli eraisikuid 81 ja eraõiguslikke juriidilisi isikuid 23. Välismaalased tegid 5 ostutehingut (periood varem – 2) ja kohalik omavalitsus 4.

Raasikul on kv.ee vahendusel pakkumisel 5 maja ja 5 korterit. Arukülas on müügis hetkel 7 maja ja 6 korterit.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s