Milleks meile turvalisus?

Sõnumitooja küsis äsjase Pikaveres Raasiku lions klubi poolt korraldatud turvalisuspäeva kontekstis arvamuslugu – avaldasin arvamust, looke ilmus sel kolmapäeval ja millegipärast sain ka tsitaadi nädala lauseks :). Muidugi ei küüni ette antud 3100 tähemärgiga just liiga palju ütlema ja arvama, eks siis peavadki mõtted konkreetsed olema 🙂 Ilmnes ka, et viimati olin sel teemal Sõnumitoojale arvamuse kirjutanud üle kolme aasta tagasi: paar kuud enne meie esimest turvalisusepäeva Raasiku vallas.

Iga inimene peaks mõtlema, mis on tema panus turvalisuse loomisse. Suured asjad saavad alguse väikestest, ka sellistest, mida tavapäraselt endale ei teadvusta kui turvalisusse panustamist. Näiteks saame olla hea eeskuju lastele, kes märkavad ja matkivad me käitumist. Turvalisuse tagamine algab kodust, kus vanemad annavad järglastele kaasa väärtused ja tekitavad neis  käitumisharjumuse.

Ohutus- või turvalisusepäevi on Eestis korraldatud aastaid. Kuigi need on sisult ja vormilt üsnagi erinevad, on ühine nimetaja ometigi turvaline elukeskkond ja harivad tegevused. Ohutuspäevi on korraldatud rohkem pääste-teemadel (tuleohutus), aga ka laiemalt füüsilisest turvalisusest, omavalitsusepõhiselt näiteks Viimsis, Pärnus ja Tapal, maakonnapõhiselt näiteks Järvamaal ja Saaremaal, või ka sihtgrupipõhiselt, näiteks eakatele või lastele. Kõige pikemaajalisemalt on turvalisusepäevi korraldanud ilmselt Viimsi vald, üle kümne aasta. Viimsi viimaste turvalisusepäevade eripära on ka paralleelselt toimuv infolaat eesmärgiga tutvustada vaba aja veetmise võimalusi. Seegi konkreetne võimalus õpilaste kaasamiseks ja „harimiseks“.

Raasiku vallaski on toimunud piirkondlikke ümarlaudu, kus arutatud politsei- ja päästeametnike, Eesti Naabrivalve, külavanemate ja teiste asjast huvitatute osalusel turvalisuse teemadel. Kui Raasiku valla Lions Klubi kogus 2015-2016 hooajaks ideid, langes viljakasse pinnasesse Rein Kalpuse ettepanek korraldada perepäeva tüüpi turvalisusepäev, kus ka lions-liikumist tutvustada. Oleme otsustanud, et korraldame oma turvalisuspäeva maikuus enne lastekaitsepäeva, sest enamik analoogsetest sündmustest toimub sügiseti septembris. Turvalisusepäeval jagatakse vallaelanikele nõuandeid turvalisuse, tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse ja muude turvalisusega seotud probleemide valdkonnas. Lisaks riiklikele struktuuridele politsei-, pääste- ja liiklusohutuse valdkonnas osalevad iga-aastaselt ka oma valla priitahtlikud pritsumehed, abipolitseinikud, MTÜ Abikoerte Keskus jt. Mõistagi on päeva tegevused seotud ennekõike turvalisusega: sisejulgeoleku asutuste spetsialistid õpetavad, kuidas ennetada õnnetusi ja kaitsta oma lähedasi.

Turvalisuspäevade korraldamisega vabatahtlikkuse alusel soovib Raasiku Lions Klubi anda omapoolse panuse turvalisse elukeskkonda Raasiku vallas. Eelmisel laupäeval Pikaveres toimunud perepäev oli järjekorras neljas. Kohal olid Politsei- ja Piirivalveamet 2 üksusega, Häirekeskus, Eesti Naabrivalve, Kaitseliidu Harju maleva Rävala malevkond, Raasiku Tuletõrjeühing ja riiklik Kose komando kolme päästeauto ja inimestega. Kõik nad said omi tegemisi tutvustada, lapsed said joonistada, oli vigursõidu- ja südamemassaazi harjutamise võimalus. Aruküla päästeauto näitas joajuhtimisvõimekust. Vahepeal esinesid ka Pikavere koolilapsed, mõisas toimus leiukamaania, mõisapargis ja muidugi ka mõisas endas sai ringi vaadata ja mh äsja valminud söögisaali remonti ja pargis vulisevat purskkaevu imetleda. Oleme valmis jätkama, kuniks huvilisi jagub ehk külastajatele meeldib!

Turvalisuse tagamine nõuab paljude asutuste ja inimeste ühist panust. Turvalisus algabki õigupoolest igaühest endast. Kõige mõistlikum on ohte ennetada, et ei juhtuks õnnetusi või vältida kuriteo ohvriks langemist. Oluline on kujundada õiged hoiakud ja märgata ohte. Üksteisest hooliv käitumine loob võimalused ühiskonna turvalisuse säilitamiseks ja suurendamiseks.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s