Kinnisvarast Raasiku vallas

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügi-pakkumistele seisuga 28. juuni 2019. Võrdluseks on kasutatud 2018 detsembris ja juunis analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvara-tehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 24, mullu jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39). Müügil olevatest majadest asuvad 7 Arukülas, 4 Raasikul ja uue tegijana 5 Kurglas sh 4 valmivat maja Kivimäe teel. Pool aastat tagasi pakuti maju müügiks järgmiselt: 7 Arukülas ja 5 Raasikul ning 5 Kullil. Küladest on pakkumisi veel Kiviloos, Rätlas, Järsil ja Tõhelgis.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 20 maja, sh Kiviloo mõisa eest. Seega vaid 4 pakkumist jäävad alla 100 tuhande, vahemikus 39 900 kuni 95 900 eurot. Pool aastat tagasi oli kv.ee vahendusel müügis 13 maja. Varasemates ülevaadetes olen tingliku piiri hoidnud 90 000 „peal“, näiteks aasta tagasi küsiti rohkem kui 90 000 eurot 20 maja, sh Kiviloo mõis, eest (2017 juunis 17; 2016 suvel 11). Seega majade eest küsitavad summad on aastatega tõusnud. Kõrgeima hinnaga müügipakkumine on Kiviloo mõis (999 tuhat), mis on müügis olnud mitu aastat.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel kokku 9, 2018 detsembris 12 ja juunis 11. 2017 detsembris oli pakkumisi 13 ja juunis 15, 2016 detsembris 19 ja mais 23. Neist 1 Arukülas, 1 Härmas ja 1 Kiviloos – ülejäänud 6 Raasikul, neist 5 Tehase teel. Pool aastat tagasi oli enim kortereid müügis Arukülas: 6. Raasikul pakuti 5 korterit ja Härmas ühte. Varasematel aastatel ongi Arukülas enim kortereid pakkumisel olnud.

Korterite müügihinnad jäävad vahemikku 13 500 eurot (renoveeritud ühetoaline Kiviloos nn kollases majas) kuni 69 500 eurot (renoveeritud kolmetoaline Arukülas Staadioni tänaval). Varasemalt on vahemik olnud 30+ tuhat kuni 75+ tuhat, näiteks 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 1163 euroni (2-toaline Raasikul Paju tänaval). Pool aastat tagasi küsiti kõrgeimat ruutmeetrihinda 1351 eurot (võimalik, et sama) 2-toalise eest Raasikul Paju tänaval. Väikseimad ruutmeetri hinnad müügipakkumistes on juba paar aastat ühel Härma ridamajaboksil (483 eurot ruutmeeter) ja uuena Kiviloo korteril 427 eurot m2.

Raasikul on seega pakkumisel 4 maja ja 6 korterit. Arukülas on müügis hetkel 7 maja ja 1 korter.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel 3 pakkumist: lisaks eelpool nimetatud ridamajakorterile Härmas ka kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. Pool aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit, aasta tagasi kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel 2, pool aastat tagasi 3. Kui pool aastat tagasi oli kaks kuulutust Kalesi endise aknatehase kinnistu ja hoonestusega seoses, siis neid hetkel müügis ei ole. Jätkuvalt on müügis Aruküla endine veinitehase kompleks hinnaga 600 tuhat eurot. Lisandunud on Vanalehise teel asuv endine lihatööstuse tootmishoone koos kontori- ja olmeruumidega – Maag Grupp küsib hinnaks 950 tuhat.

Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 49, sama detsembris 2018. Nende seas ka 4 kinnistut Haljala külas Pärtli teel. Aasta tagasi oli pakkumisi 52, kaks aastat tagasi 61 ja 3 aastat tagasi 69. 49st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 35. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,42-45,5 eurot, sõltuvalt maasihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased 2-3 aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks 161 eurot.

Üüripakkumised. Äripindade üüripakkumiste all on võimalik Kalesi endise aknatehase ja Raasiku õlletehase külalistemaja ruume üürida. Külalistemaja toad on pakkumistena ka korterite ja majade all. Üürile ei pakuta ühtegi korterit tavatähenduses, majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

 

Tehingute statistikast (Maa-amet, tehingute andmebaas): alates 28. detsember 2018 kuni 27. juuni 2019 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 97 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni – 105. Viimase kuue kuu jooksul toimus 97 ostu-müüki, 2018 teisel poolaastal oli neid 95, 2018 esimesel poolaastal 82, 2017 II poolaastal 71 ja 2017 I poolaastal 100 ostu-müüki. Kinketehinguid toimus 15, 2018 teisel poolaastal 14 ja esimesel poolaastal 20, 2017 II poolaasta 12 ja I poolaasta 19.

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti maikuus: 26. Ka märts ja aprill olid aktiivsemad: kummalgi 18 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus jaanuaris ja veebruaris: a’ 11.

Kokku 97 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 195,5 hektarit maad koguväärtusega 4,59 miljonit eurot, sh 15 kinketehinguga 35,9 hektarit väärtuses 866,3   525,8 tuhat eurot. 2018 II poolaastal vahetas 115 tehinguga omanikku 203,4 hektarit maad koguväärtusega 5,95 miljonit eurot, sh 14 kinketehinguga 35 hektarit maad.

Müüjatest 64 olid eraisikud (2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66) ja 22 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2018 II poolaastal koguni 51, 2018 I poolaastal 31). Riik tegi viimasel kuuel kuul 7 müügitehingut (2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4) ja välismaalased kolm (2018 II poolaasta – kaks).

Eraisikutest ostjaid oli 67 (periood varem – 81, 2018 I poolaasta – 76). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 17 (periood varem – 23, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 6 ostutehingut (periood varem – 5) ja kohalik omavalitsus 4 (periood varem samuti 4).

Perioodil toimus 74 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmine periood: 78, üle-eelmine 75) ja 22 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 37, üle-eelmine 30). 74st tehingust 39-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 50, üle-eelmisel 35), 27-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 14 ja üle-eelmisel 32). 4 tehingut tehti tootmismaaga (2018 II poolaastal 6 ja I poolaastal 7).

Tehingute andmebaasist saab uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Näiteks metsamaad müüdi Raasiku vallas viimasel poolaastal kuue tehinguga kokku 34,9 hektarit, sh 1 hektari hind oli 1489 – 4411 eurot.

Hoonestatud maa tehingute kohta saame teada, et enim toimus tehinguid elamumaaga: 15. Tehingute summa kokku oli 1,44 miljonit ja omanikku vahetas 39 tuhat ruutmeetrit. Tehingu summad: minimaalne 13 000 ja maksimaalne 210 000 eurot, keskmine 95 700 eurot.

Korteriomandite (eluruumide) tehinguid tehti 18, sh 10 neist pindalaga 41-54,99 m2 ehk põhimõtteliselt 2-toalised korterid: minimaalne tehingu summa 12 200 ja maksimaalne 61 000 eurot. Ruutmeetrihind kujunes min 277,90 eurost 1412 euroni, keskmisena 863 eurot / m2.

Kel huvi, saab Maa-ameti andmebaasist täpsemalt uurida – andmeid ja võimalusi on juurde tulnud.

 

KOKKUVÕTE

KV.EE vahendusel on Raasiku vallas hetkel müügil 24 maja ja 9 korterit. Alevikes on turg aktiivsem, nii on Raasikul pakkumisel 4 maja ja 6 korterit, Arukülas on müügis hetkel 7 maja ja 1 korter.

Kõrgeima hinnaga müügipakkumine Raasiku vallas on Kiviloo mõis (999 tuhat), mis on müügis olnud mitu aastat.

Korterite müügihinnad jäävad vahemikku 13 500 eurot (renoveeritud ühetoaline Kiviloos nn kollases majas) kuni 69 500 eurot (renoveeritud kolmetoaline Arukülas Staadioni tänaval). Varasemalt on vahemik olnud 30+ tuhat kuni 75+ tuhat.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 483st 1163 euroni.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel 2, pool aastat tagasi 3. Kui pool aastat tagasi oli kaks kuulutust Kalesi endise aknatehase kinnistu ja hoonestusega seoses, siis neid hetkel müügis ei ole. Jätkuvalt on müügis Aruküla endine veinitehase kompleks hinnaga 600 tuhat eurot. Lisandunud on Vanalehise teel asuv endine lihatööstuse tootmishoone koos kontori- ja olmeruumidega – Maag Grupp küsib hinnaks 950 tuhat.

Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid – kategooria müügipakkumisi on 49, sama detsembris 2018. 49st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 35. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,42-45,5 eurot, sõltuvalt maasihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased 2-3 aastat.

Üüripakkumiste all on võimalik Kalesi endise aknatehase ja Raasiku õlletehase külalistemaja ruume üürida. Külalistemaja toad on pakkumistena ka korterite ja majade all. Üürile ei pakuta ühtegi korterit tavatähenduses, majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 97 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 3,7 tehingut nädalas. Toimus 97 ostu-müüki ja 15  kinketehingut.

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti maikuus: 26. Kõige vähem tehinguid toimus jaanuaris ja veebruaris: a’ 11.

Kokku 97 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 195,5 hektarit maad koguväärtusega 4,59 miljonit eurot, sh 15 kinketehinguga 35,9 hektarit väärtuses 866,3   525,8 tuhat eurot.

Müüjatest 64 olid eraisikud ja 22 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted. Riik tegi viimasel kuuel kuul 7 müügitehingut ja välismaalased kolm.

Eraisikutest ostjaid oli 67, eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 17. Välismaalased tegid 6 ostutehingut ja kohalik omavalitsus 4.

Perioodil toimus 74 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud) ja 22 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 37, üle-eelmine 30). 74st tehingust 39-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa, 27-l juhul maatulundusmaa. 4 tehingut tehti tootmismaaga.

Tehingute andmebaasist saab uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Näiteks metsamaad müüdi Raasiku vallas viimasel poolaastal kuue tehinguga kokku 34,9 hektarit, sh 1 hektari hind oli 1489 – 4411 eurot. Hoonestatud maa tehingute kohta saame teada, et enim toimus tehinguid elamumaaga: 15. Tehingute summa kokku oli 1,44 miljonit ja omanikku vahetas 39 tuhat ruutmeetrit. Tehingu summad: minimaalne 13 000 ja maksimaalne 210 000 eurot, keskmine 95 700 eurot. Korteriomandite (eluruumide) tehinguid tehti 18, sh 10 neist pindalaga 41-54,99 m2 ehk põhimõtteliselt 2-toalised korterid: minimaalne tehingu summa 12 200 ja maksimaalne 61 000 eurot. Ruutmeetrihind kujunes min 277,90 eurost 1412 euroni, keskmisena 863 eurot / m2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s