Kinnisvarapakkumised ja toimunud tehingud Raasiku vallas

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügipakkumistele seisuga 29. detsember 2019. Võrdluseks on kasutatud 2019 juunilõpu ja 2018 detsembrilõpu analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 18 (neist 2 broneeritud). Pool aastat tagasi 24; 2018 jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Niisiis pakkumiste arv on langenud, maju pannakse müüki vähem. Arukülas pakutakse 8 maja (neist 1 broneeritud), Kullil 4 ja Raasikul 3. Küladest on pakkumisi veel Järsil, Kalesil, Perilas ja Tõhelgis. Pool aastat tagasi müügis olnud majadest asusid 7 Arukülas, 4 Raasikul ja 5 Kurglas sh 4 valmivat maja Kivimäe teel. Aasta tagasi pakuti maju müügiks järgmiselt: 7 Arukülas ja 5 Raasikul ning 5 Kullil.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 13 maja eest, ehk ainult viie maja eest küsitakse alla 100 tuhande. Kõige rohkem küsitakse kahe maja eest Arukülas, vastavalt 267 ja 275 tuhat. Pool aastat tagasi, kui pakkumisi oli 24, küsiti üle 100 tuhande 20 maja, sh Kiviloo mõisa eest. Aasta tagasi oli kv.ee vahendusel müügis 13 maja. Varasemates ülevaadetes olen tingliku piiri hoidnud 90 000 „peal“, näiteks 1,5 aastat tagasi küsiti rohkem kui 90 000 eurot 20 maja, sh Kiviloo mõis, eest (2017 juunis 17; 2016 suvel 11). Seega majade eest küsitavad summad on aastatega tõusnud.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel kokku 7, juunikuus 9, 2018 detsembris 12 ja juunis 11. 2017 detsembris oli pakkumisi 13 ja juunis 15, 2016 detsembris 19 ja mais 23. (Ka teise suurema portaali city24 vahendusel on Raasiku vallas hetkel 7 korterit müügis, osaliselt erinevad). Raasikul on 3 pakkumist, Arukülas 2, Härmas ja Kivilool kummaski 1. Pool aastat tagasi oli Raasikul 6 (neist 5 Tehase teel) ning Arukülas, Härmas ja Kivilool igas 1 pakkumine. Aasta tagasi jõulude ajal oli enim kortereid müügis Arukülas: 6. Raasikul pakuti 5 korterit ja Härmas ühte. Varasematel aastatel ongi Arukülas enim kortereid pakkumisel olnud.

Korterite müügihinnad jäävad vahemikku 15 900 eurot (renoveeritud ja osaliselt möbleeritud ühetoaline Kiviloos nn kollases majas) kuni 73 000 eurot (remontivajav neljatoaline Arukülas Põllu tänaval). Pisut jäävad maha (71+ tuhat) neljatoaline Arukülas samuti Põllu tänaval ja kolmetoaline Raasikul Tehase teel. 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 1113 euroni (Tehase tee 3-toalisel). Pool aastat tagasi oli see 1163 eurot (2-toaline Raasikul Paju tänaval) ja aastat tagasi küsiti kõrgeimat ruutmeetrihinda 1351 eurot (võimalik, et sama) 2-toalise eest Raasikul Paju tänaval. Väikseim ruutmeetri hind korterite müügipakkumistes on juba paar aastat ühel Härma ridamajaboksil (483 eurot ruutmeeter).

Arukülas on seega pakkumisel 7 maja ja 2 korterit. Raasikul on müügis hetkel 3 maja ja  korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel 3 pakkumist: Paju põik ridamajaboks (130 tuhat) ja kaks majaosa (a 205 tuhat) Arukülas. Pool aastat tagasi oli samuti 3 pakkumist: ridamajakorter Härmas ja kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. Aasta tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit, 1,5 aastat tagasi kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel 4, pool aastat tagasi 2 ja aasta tagasi 3. Pool aastat tagasi olid müügis Aruküla endine veinitehase kompleks ja Vanalehise teel asuv endine lihatööstuse tootmishoone koos kontori- ja olmeruumidega. Tänased neli müügiobjekti asuvad Arukülas, Peningil, Raasikul ja Aruküla-Kalesi piiril.

Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 43, pool aastat tagasi 49, aasta tagasi samuti 49. Nende seas ka 4 kinnistut Haljala külas Pärtli teel. 2018 juunis oli pakkumisi 52, kaks aastat tagasi jõulude ajal 61 ja 3 aastat tagasi 69. 43st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 33. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,59 – 45,5 eurot, sõltuvalt maasihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Kommunikatsioonidega varustatud elamumaa krundi ruutmeetri eest küsitakse alevikes alates 10 eurot ruutmeeter. Kuni paar eurot ruutmeeter küsitakse enamasti sellise arenduse krundi puhul, mis eksisteerib eeskätt paberil. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased kolm aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks 161 eurot.

Üüripakkumised. Äripindade üüripakkumistes on ainsana Raasiku õlletehase külalistemaja. Külalistemaja on pakkumisena ka majade all. Üürile pakutakse ühte korterit (Sügise põik). Üürile ei pakuta ühtegi majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (Maa-amet, kinnisvara hinnastatistika)

Alates 1. juuli kuni 29. detsember 2019 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 128 tehingut kinnisvaraga, ehk keskmiselt 5 tehingut nädalas. 2019 esimesel poolaastal 97 tehingut ehk 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni 2018 – 105. Lõviosa tehingutest on ostu-müügitehingud, lisaks kinkimine, vahetus ja muud tehingud. Viimase kuue kuu jooksul toimus 89 ostu-müüki, 2018 teisel poolaastal oli neid 95, 2017 II poolaastal 71 ostu-müüki. Kinketehinguid toimus tänavu teisel poolaastal 17, esimesel poolaastal 15, 2018 teisel poolaastal 14 ja esimesel poolaastal 20, 2017 II poolaasta 12 ja I poolaasta 19.

Kokku 128 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 386 hektarit maad koguväärtusega 7,93 miljonit eurot.

Müüjatest 104 (kokku 128st tehingust) olid eraisikud (2019 I poolaastal 64, 2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66) ja 16 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2019 I poolaastal 22, 2018 II poolaastal koguni 51, 2018 I poolaastal 31). Riik tegi viimasel kuuel kuul 5 müügitehingut (2019 I poolaastal 7, 2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4) ja välismaalased kolm (2018 II poolaasta – kaks). Vald tegi sel perioodil 2 müügitehingut ja keegi välismaalane ühe.

Eraisikutest ostjaid oli 79 (periood varem – 67, 2018 II poolaasta – 81, 2018 I poolaasta – 76). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 34 (periood varem – 17, 2018 II poolaasta – 123, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 4 ostutehingut (periood varem – 6) ja mitu ostjat oli 8 tehingu puhul.

Perioodil toimus 100 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmine periood: 74, üle-eelmine 78) ja 28 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 22, üle-eelmine 37). 100st tehingust 44-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 39, üle-eelmisel 50), 45-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 27 ja üle-eelmisel 14). 5 tehingut tehti tootmismaaga (eelmisel perioodil 4 ja üle-eelmisel 6).

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti augustikuus: 34. Ka oktoober ja november olid aktiivsemad: vastavalt 26 ja 25 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus juulis ja detsembris: a’ 13.

Tehingute andmebaasist saab uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Kel huvi, saab Maa-ameti andmebaasist täpsemalt uurida – andmeid ja võimalusi on juurde tulnud. Pisuke häda seisneb selles, et kuna Raasiku vallas toimub tehinguid pigem vähe ja täpsemat statistikat avaldatakse ainult alates 5st tehingust, siis jäävad osa päringuid vastuseta..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s