Kinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2020 I poolaastal

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügipakkumistele  seisuga 30. juuni 2020. Võrdluseks on kasutatud 2019 juunilõpu ja detsembrilõpu analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 14 (neist 1 broneeritud). Pool aastat tagasi oli pakkumisi 18 (neist 2 broneeritud), Aasta tagasi 24; 2018 jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Niisiis pakkumiste arv on püsivas languses, maju pannakse müüki vähem.

Arukülas pakutakse müügiks 6 maja. Rohkem kui üks pakkumine on ka Raasikul ja Kalesi ning Perila külades. Pool aastat tagasi pakuti Arukülas müügiks 8 maja (neist 1 broneeritud), Kullil 4 ja Raasikul 3. Aasta tagasi müügis olnud majadest asusid 7 Arukülas, 4 Raasikul ja 5 Kurglas sh 4 valmivat maja Kivimäe teel. 1,5 aastat tagasi pakuti maju müügiks järgmiselt: 7 Arukülas ja 5 Raasikul ning 5 Kullil.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 10 maja eest 14st. Kõige rohkem küsitakse maja eest Arukülas Männiku teel: 275 tuhat. Pool aastat tagasi sooviti rohkem kui 100 tuhat 13 maja eest (18st müügis olnud majast). Aasta tagasi, kui pakkumisi oli 24, küsiti üle 100 tuhande 20 maja, sh Kiviloo mõisa eest. Amortiseerunud tare Perilas võib saada ka 37 tuhandega. 57 tuhandega võib endale soetada Raasiku aleviku servas paikneva 1913 aastal ehitatud maja, milles on 6 korterit. Maja juurde kuulub ka 1920-ndatel ehitatud kauplusehoone kolme avara ruumiga.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel kokku 14, pool aastat tagasi oli neid 7 ja aasta tagasi 9. 2018 detsembris oli pakkumisi 12 ja juunis 11; 2017 detsembris  13 ja juunis 15; 2016 detsembris 19 ja mais 23. Müügipakkumised jagunevad võrdselt Aruküla ja Raasiku vahel: kummaski 7. Pool aastat tagasi oli Raasikul 3 pakkumist, Arukülas 2, Härmas ja Kivilool kummaski 1. Aasta tagasi oli Raasikul 6 (neist 5 Tehase teel) ning Arukülas, Härmas ja Kivilool igas 1 pakkumine. 2018 jõulude ajal oli enim kortereid müügis Arukülas: 6. Raasikul pakuti 5 korterit ja Härmas ühte.

Pool aastat tagasi küsiti korterite eest vahemikus 31 500 eurot (2-toaline Raasikul Teemeistri teel) kuni 157 900 eurot (6-toaline Arukülas Staadioni tänaval). Aasta tagasi oli odavaim pakkumine 15 900 eurot (renoveeritud ja osaliselt möbleeritud ühetoaline Kivilool) kuni 73 000 eurot (remontivajav neljatoaline Arukülas Põllu tänaval). 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 757st eurost (kahel Raasiku korteril) 1282 euroni (Arukülas Staadioni tänaval kahel kahetoalisel korteril). Pool aastat tagasi oli kõrgeim küsitav ruutmeetrihind 1113 eurot (Tehase tee 3-toalisel) ja aasta tagasi 1163 eurot (2-toaline Raasikul Paju tänaval).

Arukülas on seega pakkumisel 6 maja ja 7 korterit. Raasikul on müügis hetkel 2 maja ja 7 korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel 4 pakkumist: kaks viietoalist ridamajakorterit Raasikul ja paarismaja Aruküla männikus. Pool aastat tagasi oli 3 pakkumist: Paju põik ridamajaboks ja kaks majaosa Arukülas. Aasta tagasi oli samuti 3 pakkumist: ridamajakorter Härmas ja kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. 1,5 aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit; 2 aastat tagasi selles kategoorias kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel 5, pool aastat tagasi 4, aasta tagasi 2 ja 1,5 aastat tagasi 3. Uuesti on müüki pandud Aruküla endine veinitehase kompleks. Teised pakkumised on Aruküla Konsumi kõrval olev äripind, lao- / tootmishoone Kalesil, laudakompleks / äripind Järsil ja Peningi kauplus.

Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 36, lisaks 4 kinnistut Haljala külas Pärtli teel. Pool aastat tagasi oli pakkumisi 43 (siis lugesin needsamad Pärtli tee krundid sisse). Aasta tagasi oli selles kategoorias müügipakkumisi 49, 1,5 aastat tagasi samuti 49. 2018 juunis oli pakkumisi 52, 2017 jõulude ajal 61 ja 3 aastat tagasi 69.

36st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 15. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,36 kuni 161 eurot, sõltuvalt maasihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Kommunikatsioonidega varustatud elamumaa krundi ruutmeetri eest küsitakse alevikes kuni 48 eurot ruutmeeter. Kuni paar eurot ruutmeeter küsitakse enamasti sellise arenduse krundi puhul, mis eksisteerib eeskätt paberil. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased kolm aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks pikemat aega 161 eurot.

Üüripakkumised. Üürile pakutakse maja Arukülas ja kahte tuba Raasiku õlletehase hostelis. Üürile ei pakuta ühtegi majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

 

Tehingute statistikast (Maa-amet, kinnisvara hinnastatistika)

Alates 1. jaanuar kuni 30. juuni 2020 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 114 tehingut kinnisvaraga ehk keskmiselt 4,4 tehingut nädalas. 2019 II poolaastal oli tehinguid 128  ehk keskmiselt 5 tehingut nädalas. 2019 esimesel poolaastal 97 tehingut ehk 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni 2018 – 105.

Lõviosa tehingutest on ostu-müügitehingud, lisaks kinkimine, vahetus ja muud tehingud. Viimase kuue kuu jooksul toimus 89 ostu-müüki, ka periood varem oli ostu-müügitehinguid 89. Kinketehinguid toimus tänavu esimesel poolaastal 22, periood varem 17.

Kokku 114 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 226 hektarit maad koguväärtusega 6,16 miljonit eurot. 2019 II poolaasta näitajad olid 128 tehingut, 386 hektarit maad 7,93 miljoni euro väärtuses.

Müüjatest 66 (kokku 114st tehingust) olid eraisikud (periood varem oli eraisikutest müüjaid 104; 2019 I poolaastal 64; 2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66) ja 41 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (periood varem 16; 2019 I poolaastal 22; 2018 II poolaastal 51, 2018 I poolaastal 31). Riik tegi viimasel kuuel kuul 2 müügitehingut (periood varem 5; 2019 I poolaastal 7; 2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4). Vald tegi sel perioodil 3 müügitehingut (periood varem – 2).

Eraisikutest ostjaid oli 90 (2019 II poolaasta – 79, 2019 I poolaasta – 67, 2018 II poolaasta – 81, 2018 I poolaasta – 76). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli 16 (2019 II poolaasta – 34, 2019 I poolaasta – 17, 2018 II poolaasta – 123, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 2 ostutehingut (periood varem – 4; 2019 I poolaasta – 6).

Perioodil toimus 77 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; 2019 II poolaasta 100, 2019 I poolaasta 74, 2018 II poolaasta 78) ja 37 korteriomandi tehingut (2019 II poolaasta 28, 2019 I poolaasta 22, 2018 II poolaasta 37).

77st kinnisasja tehingust 43-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 100st tehingust 44-l juhul, 2019 I poolaastal 39 ja 2018 II poolaastal 50). 22-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 100st 45-l juhul, 2019 I poolaastal 27 ja 2018 II poolaastal 14). 1 tehing tehti tootmismaaga (varasemalt 4-6 poolaastas).

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti maikuus: 36. Ka veebruar ja juuni olid aktiivsemad: vastavalt 24 ja 22 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus märtsis – 5.

Tehingute andmebaasist saab uurida ka täpsemat hinnastatistikat. Kel huvi, saab Maa-ameti andmebaasist täpsemalt uurida – andmeid ja võimalusi on juurde tulnud. Pisuke häda seisneb selles, et kuna Raasiku vallas toimub tehinguid pigem vähe ja täpsemat statistikat avaldatakse ainult alates 5st tehingust, siis jäävad osa päringuid vastuseta..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s