Kinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2020 II poolaastal

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügipakkumistele  seisuga 17. jaanuar 2021. Võrdluseks on kasutatud varasemates analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 9 (neist 1 broneeritud). Pool aastat tagasi oli pakkumisi 14; aasta tagasi 18; 2019 a juunis 24; 2018 jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Niisiis pakkumiste arv on püsivas languses, maju pannakse müüki vähem. Kaht maja pakutakse müügiks Raasiku alevikus ja Kullil. Kui pool aastat tagasi pakuti vallakeskuses Arukülas müügiks 6 maja (aasta tagasi 8 ja 1,5 aastat tagasi 7 maja), siis täna on 1 pakkumine.

Rohkem kui 100 000 eurot soovitakse 7 maja eest 9st. Hinnad on 57 kuni 300 tuhat. Aasta tagasi sooviti rohkem kui 100 tuhat 13 maja eest (18st müügis olnud majast). 57 tuhandega võib endale soetada Raasiku aleviku servas paikneva 1913 aastal ehitatud maja, milles on 6 korterit. Maja juurde kuulub ka 1920-ndatel ehitatud kauplusehoone kolme avara ruumiga.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel kokku 9 sh 5 ridamajaboksid Raasikul n.ö Paju põik arenduses + üks Tehase teel. Ülejäänud 3 korteri-pakkumist asuvad Arukülas). Pool aastat tagasi oli müügipakkumisi 14, aasta tagasi 7 ja 1,5 aastat tagasi 9. 2018 detsembris oli pakkumisi 12 ja juunis 11; 2017 detsembris 13 ja juunis 15; 2016 detsembris 19 ja mais 23.

Pool aastat tagasi jagunesid müügipakkumised võrdselt Aruküla ja Raasiku vahel: kummaski 7. Aasta tagasi oli Raasikul 3 pakkumist, Arukülas 2, Härmas ja Kivilool kummaski 1. Poolteist aastat tagasi oli Raasikul 6 (neist 5 Tehase teel) ning Arukülas, Härmas ja Kivilool igas 1 pakkumine. 2018 jõulude ajal oli enim kortereid müügis Arukülas: 6. Raasikul pakuti 5 korterit ja Härmas ühte.

Aasta tagasi küsiti korterite eest vahemikus 31 500 eurot (2-toaline Raasikul Teemeistri teel) kuni 157 900 eurot (6-toaline Arukülas Staadioni tänaval). Poolteist aastat tagasi oli odavaim pakkumine 15 900 eurot (renoveeritud ja osaliselt möbleeritud ühetoaline Kivilool) kuni 73 000 eurot (remontivajav neljatoaline Arukülas Põllu tänaval). 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 985st eurost (remontivajav kolmetoaline Staadioni tänaval) 1650 euroni (Arukülas Sügise põik valmival kahetoalisel korteril). Kusjuures Raasiku viietoalistel ridamajaboksidel on ruutmeetri müügihinnaks keskmiselt 1300.- m2. Hinnad ruutmeetri kohta on tõusnud. Aasta tagasi oli kõrgeim küsitav ruutmeetrihind 1113 eurot (Tehase tee 3-toalisel) ja 1,5 aastat tagasi 1163 eurot (2-toaline Raasikul Paju tänaval).

Arukülas on hetkel kv.ee vahendusel pakkumisel 1 maja ja 3 korterit. Raasikul on müügis 2 maja ja 6 korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel 8 pakkumist: neli ridamajakorterit Raasikul ja 2 paarismaja-osa Kullil Heinapõllu teel ja Arukülas Härgheina teel. Pool aastat tagasi oli 4 pakkumist: kaks viietoalist ridamajakorterit Raasikul ja paarismaja Aruküla männikus. Aasta tagasi 3 pakkumist: Paju põik ridamajaboks ja kaks majaosa Arukülas. 1,5 aastat tagasi oli samuti 3 pakkumist: ridamajakorter Härmas ja kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. Kaks aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit; 2,5 aastat tagasi selles kategoorias kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel 3, pool aastat tagasi 5, aasta tagasi 4 ja 1,5 aastat tagasi 2 pakkumist. Pakkumisel on Aruküla Konsumi kõrval olev äripind, laudakompleks / äripind Järsil ja Peningi kauplus. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 30. Pool aastat tagasi oli pakkumisi 36, aasta tagasi 39, poolteist aastat tagasi (2019 suvel) 49 ja kaks aastat tagasi samuti 49. 2018 juunis oli pakkumisi 52, 2017 jõulude ajal 61 ja 3 aastat tagasi 69. 30st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 10. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,4 kuni 161 eurot, sõltuvalt maa sihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Kommunikatsioonidega varustatud elamumaa krundi ruutmeetri eest küsitakse alevikes kuni 48 eurot ruutmeeter. Ca paar eurot ruutmeeter küsitakse enamasti sellise arenduse krundi puhul, mis eksisteerib eeskätt paberil. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased kolm aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks pikemat aega 161 eurot.

Üüripakkumised. Üürile pakutakse maja Arukülas Lepa tänaval ja tube Raasiku õlletehase hostelis. Üürile ei pakuta ühtegi majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (Maa-amet, kinnisvara hinnastatistika)

Alates 1. juuli kuni 31. detsember 2020 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 170 tehingut ehk keskmiselt 6,5 tehingut nädalas ehk keskmiselt üks tehing iga kalendripäeva kohta. 2020. aasta I poolaastal toimus 114 tehingut kinnisvaraga ehk keskmiselt 4,4 tehingut nädalas. 2019 II poolaastal oli tehinguid 128  ehk keskmiselt 5 tehingut nädalas. 2019 esimesel poolaastal 97 tehingut ehk 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni 2018 – 105.

Lõviosa tehingutest on ostu-müügitehingud, lisaks kinkimine, vahetus ja muud tehingud. Viimase kuue kuu jooksul toimus 128 ostu-müüki, periood varem oli ostu-müügitehinguid 89. Kinketehinguid toimus tänavu esimesel poolaastal 34, periood varem 22.

Kokku 114 tehinguga viimase poole aasta jooksul vahetas Raasiku vallas omanikku 408 hektarit maad koguväärtusega 8,28 miljonit eurot. 2020. aasta esimesel poolaastal vahetas omanikku 226 ha maad koguväärtusega 6,16 miljonit eurot. 2019 II poolaasta näitajad olid 128 tehingut, 386 hektarit maad 7,93 miljoni euro väärtuses.

Müüjatest 93 (kokku 170st tehingust) olid eraisikud (2020. I poolaastal oli neid 66 kokku 114st tehingust; 2019 II poolaastal oli eraisikutest müüjaid 104; 2019 I poolaastal 64; 2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66) ja 58 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2020. I poolaastal oli ettevõtetest müüjaid 41; 2019 II poolaastal 16; 2019 I poolaastal 22; 2018 II poolaastal 51, 2018 I poolaastal 31). Riik tegi viimasel kuuel kuul Raasiku vallas 6 müügitehingut (2020. I poolaastal 2; 2019 II poolaastal 5; 2019 I poolaastal 7; 2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4). Vald tegi sel perioodil 4 müügitehingut (2020. I poolaastal 3 ja 2019 II poolaastal 2).

Eraisikutest ostjaid oli 106 (kokku 170st tehingust). 2020. I poolaastal oli neid 90; 2019 II poolaastal 79; 2019 I poolaastal 67, 2018 II poolaastal 81; 2018 I poolaastal 76). Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli ostjate seas 47. 2020. I poolaastal oli neid ainult 16; 2019 II poolaastal 34; 2019 I poolaastal 17; 2018 II poolaastal 123, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 2 ostutehingut (periood varem samuti 2; 2019 II poolaastal 4 ja I poolaastal 6).

Kuigi eraisikutest ostjaid on enam kui poole rohkem ja nende ostude koguväärtus on 4 korda suurem kui ettevõtetest ostjate puhul, siis vara kogupind on ettevõtjatest ostjatel 286 hektarit eraisikute kogupinna 120 hektarit vastu.

Perioodil toimus Raasiku vallas 123 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud). 2020. I poolaastal toimus 77 kinnisasja tehingut; 2019 II poolaastal 100 ja I poolaastal 74; 2018 II poolaastal 78) ja 46 korteriomandi tehingut. 2020 I poolaastal toimus 37 korteriomandi tehingut; 2019 II poolaastal 28 ja I poolaastal 22; 2018 II poolaastal 37).

123st kinnisasja tehingust 47-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa. 2020. I poolaastal oli 77st kinnisasja tehingust 43-l juhul kinnisasja sihtotstarve elamumaa; 2019 II poolaastal 100st tehingust 44-l juhul; 2019 I poolaastal 39 ja 2018 II poolaastal 50). 

52-l juhul 123st oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa. 2020. I poolaastal 22-l juhul maatulundusmaa; 2019. II poolaastal 100st 45-l juhul; 2019 I poolaastal 27 ja 2018 II poolaastal 14). 2 tehingut tehti tootmismaaga, 2020. I poolaastal 1 tehing, varasemalt 4-6 poolaastas.

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti oktoobris ja detsembris (a 35) ning juulis (31). Kõige vaiksemad olid august (20) ja september (21). Kogupinna mõttes vahetas omanikku enim kinnisvara just detsembrikuus (212 hektarit) ja kõige vähem juulikuus (15 hektarit). Koguväärtuselt aga olid esirinnas oktoober (2,2 miljonit eurot) ja juuli (1,7 miljonit eurot) ning kõige tagasihoidlikum oli september (517 tuhat). 2020. I poolaasta aktiivseim tehingukuu oli mai: 36. Ka veebruar ja juuni olid aktiivsemad: vastavalt 24 ja 22 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus märtsis – 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s