Kinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2021 I poolaastal

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügipakkumistele  seisuga 1. juuli 2021. Võrdluseks on kasutatud varasemates analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 6 (neist 2 broneeritud). Kolme maja sh üks suvila pakutakse müüa Raasikul, ühte Arukülas, Kivilool ja Kullil. Pool aastat tagasi oli Raasiku vallas pakkumisi 9, aasta tagasi 14; 1,5 aastat tagasi 18; 2019 a juunis 24; 2018 jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Niisiis pakkumiste arv on püsivas languses, maju pannakse müüki järjest vähem. Hinnasoovid on 65 kuni 260 tuhat eurot.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel kaks kahetoalist Raasikul Tehase teel. Hinnasoovideks 45 kuni 58 tuhat. Pool aastat tagasi oli müügipakkumisi kokku 9 sh 5 ridamajaboksi Raasikul n.ö Paju põik arenduses. Aasta tagasi oli müügipakkumisi 14 ja poolteist aastat tagasi 7. 2018 detsembris oli pakkumisi 12 ja juunis 11; 2017 detsembris 13 ja juunis 15; 2016 detsembris 19 ja mais 23. Niisiis ka korterite müügipakkumiste arv on püsivas languses.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 1234 euroni. Pool aastat tagasi 1650 euroni (Arukülas Sügise põik valmival kahetoalisel korteril). Kusjuures Raasiku viietoalistel ridamajaboksidel oli toona ruutmeetri müügihinnaks keskmiselt 1300.- m2. Poolteist aastat tagasi oli kõrgeim küsitav ruutmeetrihind 1113 eurot (Tehase tee 3-toalisel) ja kaks aastat tagasi 1163 eurot (2-toaline Raasikul Paju tänaval).

1,5 aastat tagasi küsiti korterite eest vahemikus 31 500 eurot (2-toaline Raasikul Teemeistri teel) kuni 157 900 eurot (6-toaline Arukülas Staadioni tänaval). Kaks aastat tagasi oli odavaim pakkumine 15 900 eurot (renoveeritud ja osaliselt möbleeritud ühetoaline Kivilool) kuni 73 000 eurot (remontivajav neljatoaline Arukülas Põllu tänaval). 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Raasikul on hetkel kv.ee vahendusel pakkumisel 3 maja ja 2 korterit. Arukülas on müügis 1 maja ja 0 korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel 2 pakkumist Kullil Heinapõllu teel (üks kaksikelamu; 5-toalised, a 280 tuhat). Pool aastat tagasi oli 8 pakkumist: neli ridamajakorterit Raasikul ja 2 paarismaja-osa Kullil Heinapõllu teel ja Arukülas Härgheina teel. Aasta tagasi oli 4 pakkumist: kaks viietoalist ridamajakorterit Raasikul ja paarismaja Aruküla männikus. 1,5 aastat tagasi 3 pakkumist: Paju põik ridamajaboks ja kaks majaosa Arukülas. Kaks aastat tagasi oli samuti 3 pakkumist: ridamajakorter Härmas ja kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. 2,5 aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit; kolm aastat tagasi selles kategoorias kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel lausa 6. Pool aastat tagasi oli neid 3, aasta tagasi 5, 1,5 aastat tagasi 4 ja kaks aastat tagasi 2 pakkumist. Pakkumisel on lisaks Aruküla Konsumi kõrval olevale äripinnale, laudakompleksile / äripinnale Järsil ja Peningi kauplusele ka kunagine Aruküla veinitehas ning Raasikul Ahto 15 tootmishoone ja Raasiku Elektri kontorihoone. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 25. Pool aastat tagasi oli pakkumisi 30, aasta tagasi 36, poolteist aastat tagasi 39, kaks aastat tagasi (2019 suvel) 49 ja 2,5 aastat tagasi samuti 49. 2018 juunis oli pakkumisi 52, 2017 jõulude ajal 61 ja 3 aastat tagasi 69. 25st pakkumisest on elamumaa sihtotstarbega krunte 6. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,5 kuni 161 eurot, sõltuvalt maa sihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased kolm aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks pikemat aega 161 eurot.

Üüripakkumised. Üürile pakutakse tube Raasiku õlletehase hostelis ja osa tootmishoonest Tehase tee 41. Üürile ei pakuta ühtegi majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (Maa-amet, kinnisvara hinnastatistika)

Alates 1. jaanuar kuni 30. juuni ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kinnisvaraga kokku 170 tehingut ehk keskmiselt 6,5 tehingut nädalas ehk keskmiselt üks tehing iga kalendripäeva kohta. Ka 2020 II poolaastal tehti 170 tehingut. 2020. aasta I poolaastal toimus 114 tehingut kinnisvaraga ehk keskmiselt 4,4 tehingut nädalas. 2019 II poolaastal oli tehinguid 128  ehk keskmiselt 5 tehingut nädalas. 2019 esimesel poolaastal 97 tehingut ehk 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni 2018 – 105.

Lõviosa tehingutest on nagu ikka ostu-müügitehingud, lisaks kinkimine, vahetus ja muud tehingud. Viimase kuue kuu jooksul toimus 131 ostu-müüki, periood varem 128. 2020. aasta I poolaastal  oli ostu-müügitehinguid 89. Kinketehinguid toimus tänavu esimesel poolaastal 34, periood varem 22.

Viimasel poolaastal kokku 170 tehinguga vahetas Raasiku vallas omanikku 306 hektarit maad koguväärtusega 12,73 miljonit eurot. 2020. a II poolaastal kokku 170 tehinguga vahetas Raasiku vallas omanikku 408 hektarit maad koguväärtusega 8,28 miljonit eurot. 2020. aasta esimesel poolaastal vahetas omanikku 226 ha maad koguväärtusega 6,16 miljonit eurot. 2019 II poolaasta näitajad olid 128 tehingut, 386 hektarit maad 7,93 miljoni euro väärtuses.

Müüjatest 62 (kokku 170st tehingust) olid eraisikud (2020 II poolaastal 93 kokku 170st tehingust; 2020. I poolaastal oli neid 66 kokku 114st tehingust; 2019 II poolaastal oli eraisikutest müüjaid 104; 2019 I poolaastal 64; 2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66) ja koguni 99 eraõiguslikud juriidilised isikud ehk ettevõtted (2020 II poolaastal oli ettevõtetest müüjaid 58; 2020. I poolaastal 41; 2019 II poolaastal 16; 2019 I poolaastal 22; 2018 II poolaastal 51, 2018 I poolaastal 31).

Riik tegi viimasel kuuel kuul Raasiku vallas 5 müügitehingut (2020. II poolaastal 6; 2020. I poolaastal 2; 2019 II poolaastal 5; 2019 I poolaastal 7; 2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4). Vald tegi sel perioodil  1 müügitehingu (2020. II poolaastal 4, 2020. I poolaastal 3 ja 2019 II poolaastal 2).

Eraisikutest ostjaid oli 110 (kokku 170st tehingust). 2020 II poolaastal oli eraisikutest ostjaid 106 (kokku 170st tehingust); 2020. I poolaastal oli neid 90; 2019 II poolaastal 79; 2019 I poolaastal 67, 2018 II poolaastal 81; 2018 I poolaastal 76). 

Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli ostjate seas 50. 2020 II poolaastal oli neid 47; 2020. I poolaastal ainult 16; 2019 II poolaastal 34; 2019 I poolaastal 17; 2018 II poolaastal 22, 2018 I poolaastal 24). Välismaalased tegid 2 ostutehingut (kaks varasemat perioodi samuti a 2; 2019 II poolaastal 4 ja I poolaastal 6).

Kuigi eraisikutest ostjaid on enam kui poole rohkem ja nende ostude koguväärtus on 8,3 miljonit ettevõtetest ostjate 3,4 miljoni euro vastu, siis vara kogupind on ettevõtjatest ostjatel 232 hektarit eraisikute kogupinna 73 hektarit vastu.

Perioodil toimus Raasiku vallas 121 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud). 2020. II poolaastal toimus 123 kinnisasja tehingut; 2020. I poolaastal 77; 2019 II poolaastal 100 ja I poolaastal 74; 2018 II poolaastal 78) ja 48 korteriomandi tehingut. 2020 II poolaastal toimub neid 46; 2020 I poolaastal 37; 2019 II poolaastal 28 ja I poolaastal 22; 2018 II poolaastal 37).

121-st kinnisasja tehingust 41-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa. 2020 II poolaastal 12st tehingust 47-l juhul; 2020. I poolaastal oli 77st 43-l juhul; 2019 II poolaastal 100st tehingust 44-l juhul; 2019 I poolaastal 39 ja 2018 II poolaastal 50. 40-l juhul 121st maatulundusmaa. 2020 II poolaastal 52-l juhul 123st; 2020. I poolaastal 22-l juhul; 2019. II poolaastal 100st 45-l juhul; 2019 I poolaastal 27 ja 2018 II poolaastal 14. 6 tehingut tehti viimasel poolaastal tootmismaaga; 2020 II poolaastal oli neid 2. 2020; I poolaastal 1 tehing, varasemalt 4-6 poolaastas.

Kõige rohkem tehinguid viimasel poolaastal tehti märtsis (33), aprillis (31) ja juunis (samuti 31). Kõige vaiksem kuu oli jaanuar – 18 tehingut. Kogupinna mõttes vahetas omanikku enim kinnisvara aprillikuus (97 hektarit) ja kõige vähem jaanuaris (2 hektarit). Koguväärtuselt aga olid esirinnas juuni (2,9 miljonit eurot) ja mai (2,5 miljonit eurot) ning kõige tagasihoidlikumad olid jaanuar (1,4 MEUR) ning veebruar (1,5 MEUR). 2020. I poolaasta aktiivseim tehingukuu oli mai: 36. Ka veebruar ja juuni olid aktiivsemad: vastavalt 24 ja 22 tehingut. Kõige vähem tehinguid toimus aasta tagasi märtsis – 5.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s