Kinnisvarapakkumised ja tehingute statistika Raasiku vallas 2021 II poolaastal

Ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee müügipakkumistele  seisuga 8. jaanuar 2022. Võrdluseks on kasutatud varasemates analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud tegelikest kinnisvaratehingutest Raasiku vallas.

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 10 (neist 2 broneeritud). Pool aastat tagasi oli müügipakkumisi 6 (neist 2 broneeritud). Nelja maja või selle sarnast toodet pakutakse müüa Raasikul, kolme Kullil; ühte Arukülas, Tõhelgis ja Kivilool. 2020 detsembri lõpus oli Raasiku vallas pakkumisi 9, jaanide ajal 14; 2019 detsembris 18 ja juunis 24; 2018 jõulude ajal 21 ja jaanide ajal 25; 2017 detsembris ja juunis 28; 2016 detsembris 27 ja mais 39. Niisiis pakkumiste arv on püsivas languses, maju pannakse müüki järjest vähem. Hinnasoovid on 55 kuni 350 tuhat eurot.

Korterite müügipakkumisi Raasiku vallas kv.ee vahendusel on hetkel 7: 3 Raasikul, 2 Arukülas, 1 Peningil ja 1 Kivilool. Hinnasoovid 34 500 kuni 165 tuhat. Pool aastat tagasi oli müügipakkumisi üks 2: kaks kahetoalist Raasikul. Aasta tagasi kokku 9 sh 5 ridamajaboksi Raasikul n.ö Paju põik arenduses. 1,5 aastat tagasi oli müügipakkumisi 14 ja 2 aastat tagasi 7. 2018 detsembris oli pakkumisi 12 ja juunis 11; 2017 detsembris 13 ja juunis 15; 2016 detsembris 19 ja mais 23. Niisiis ka korterite müügipakkumiste arv on languses.

Korterite ruutmeetrihinnad müügipakkumistes ulatuvad 2107 euroni. Pool aastat tagasi 1234 euroni ja aasta tagasi 1650 euroni. Kusjuures Raasiku viietoalistel ridamajaboksidel oli toona ruutmeetri müügihinnaks keskmiselt 1300.- m2. Kaks aastat tagasi oli kõrgeim küsitav ruutmeetrihind 1113 eurot (Tehase tee 3-toalisel) ja 2,5 aastat tagasi 1163 eurot (2-toaline Raasikul Paju tänaval). 2 aastat tagasi küsiti korterite eest vahemikus 31 500 eurot (2-toaline Raasikul Teemeistri teel) kuni 157 900 eurot (6-toaline Arukülas Staadioni tänaval). 2,5 aastat tagasi oli odavaim pakkumine 15 900 eurot (renoveeritud ja osaliselt möbleeritud ühetoaline Kivilool) kuni 73 000 eurot (remontivajav neljatoaline Arukülas Põllu tänaval). 2018 lõpus pakuti ühetoalist Raasikul Tehase teel 32 tuhandega ja neljatoalist Arukülas Staadioni tänaval 76 tuhandega.

Raasikul on hetkel kv.ee vahendusel pakkumisel 4 maja ja 3 korterit. Arukülas on müügis 1 maja ja 2 korterit. Pool aastat tagasi pakuti Raasikul müügiks 3 maja ja 2 korterit, Arukülas 1 maja ja 0 korterit.

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on hetkel kaks pakkumist: ridamajaboks Härmas ja majaosa Kullil (hinnasoovid vastavalt 124 900 ja 245 000). Ka 2021 juunis oli 2 pakkumist (Kullil Heinapõllu teel üks kaksikelamu; 5-toalised, a 280 tuhat). Aasta tagasi oli 8 pakkumist: neli ridamajakorterit Raasikul ja 2 paarismaja-osa Kullil Heinapõllu teel ja Arukülas Härgheina teel. 1,5 aastat tagasi oli 4 pakkumist: kaks viietoalist ridamajakorterit Raasikul ja paarismaja Aruküla männikus. Kaks aastat tagasi 3 pakkumist: Paju põik ridamajaboks ja kaks majaosa Arukülas. 2,5 aastat tagasi oli samuti 3 pakkumist: ridamajakorter Härmas ja kaks ehitusjärgus paarismaja boksi Arukülas. Kolm aastat tagasi pakuti ainsana Härma ridamajakorterit; 3,5 aastat tagasi selles kategoorias kuulutused puudusid.

Äripindade müügipakkumisi on hetkel kaks: Arukülas Tallinna mnt 10 ja Raasikul Tehase tee 30. Pool aastat tagasi oli neid lausa 6, aasta tagasi 3, poolteist aastat tagasi 5, kaks aastat tagasi 4 ja 2,5 aastat tagasi 2 pakkumist. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategoorias on unikaalseid müügipakkumisi 27. Pool aastat tagasi oli pakkumisi 25, aasta tagasi 30. 1,5 aastat tagasi 36, kaks aastat tagasi 39; 2,5 aastat tagasi (2019 suvel) 49 ja kolm aastat tagasi samuti 49. 2018 juunis oli pakkumisi 52, 2017 jõulude ajal 61 ja 3,5 aastat tagasi 69. Maa ruutmeetri hinnad on vahemikus 0,5 kuni 161 eurot, sõltuvalt maa sihtotstarbest, kommunikatsioonidest, asukohast. Hinnad on põhimõtteliselt samad püsinud vähemalt viimased 3,5 aastat. Erandina Aruküla Konsumi kõrval olev hoonestatud ärimaa pakkumine, mille ruutmeetri hinnaks pikemat aega 161 eurot.

Üüripakkumised. Üürile pakutakse tube Raasiku õlletehase hostelis ja Raasikul Tehase tee 30 ja 31. Üürile ei pakuta ühtegi majaosa, maatükki ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (Maa-amet, tehingute andmebaas)

Alates 1. juuli kuni 31. detsember 2021 ehk viimase 6 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kinnisvaraga kokku 180 tehingut ehk keskmiselt 7 (6,9) tehingut nädalas ehk 1 tehing igal kalendripäeval. 2021. aasta I poolaastal toimus 170 tehingut ehk keskmiselt 6,5 tehingut nädalas. Ka 2020 II poolaastal tehti 170 tehingut. 2020. aasta I poolaastal toimus 114 tehingut kinnisvaraga ehk keskmiselt 4,4 tehingut nädalas. 2019 II poolaastal oli tehinguid 128  ehk keskmiselt 5 tehingut nädalas. 2019 esimesel poolaastal 97 tehingut ehk 3,7 tehingut nädalas. 2018 teise poolaasta jooksul tehti tehinguid 115; jaanuar – juuni 2018 – 105.

Lõviosa tehingutest on nagu ikka ostu-müügitehingud, lisaks kinkimine, vahetus ja muud tehingud. Viimase kuue kuu jooksul toimus 144 ostu-müüki, periood varem 131. 2020 II poolaastal 128 ja I poolaastal 89. Kinketehinguid toimus 2021 II poolaastal 29 ja esimesel poolaastal 34. 2020 II poolaastal toimus kinketehinguid 22.

Viimasel poolaastal kokku 180 tehinguga vahetas Raasiku vallas omanikku 585 hektarit maad koguväärtusega 13,17 miljonit eurot. 2021 I poolaastal 170 tehinguga 306 hektarit maad koguväärtusega 12,73 miljonit eurot. 2020. a II poolaastal 170 tehinguga 408 hektarit maad koguväärtusega 8,28 miljonit eurot. 2020. aasta esimesel poolaastal vahetas omanikku 226 ha maad koguväärtusega 6,16 miljonit eurot. 2019 II poolaasta näitajad olid 128 tehingut, 386 hektarit maad 7,93 miljoni euro väärtuses. Eeltoodust nähtub, et tehingute arv, omanikku vahetavate maade pindala ja ka koguväärtus suurenevad pidevalt.

Müüjatest 93 (kokku 180st tehingust) olid eraisikud (2021 I p.a. 62 kokku 170st tehingust). 2020 II poolaastal olid müüjatest eraisikud  93 kokku 170st tehingust ja 2020. I poolaastal oli neid 66 kokku 114st tehingust. 2019 II poolaastal oöi eraisikutest müüjaid 104 ja 2019 I poolaastal 64. 2018 II poolaastal 59 ja I poolaastal 66. 

2021 II poolaastal oli müüjate seas eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid 77, I poolaastal koguni 99 (kokku 170 tehingust). 2020 II poolaastal oli ettevõtetest müüjaid 58 ja I poolaastal 41. 2019 II poolaastal 16 ja I poolaastal 22. 2018 II poolaastal 51 ja I poolaastal 31. Välismaalasest müüjaid oli 2.

Riik tegi viimasel kuuel kuul Raasiku vallas 5 müügitehingut, sama arv ka 2021 I poolaastal. 2020. II poolaastal tegi riik 6 ja I poolaastal 2 tehingut. 2019 II poolaastal 5 ja I poolaastal 7. 2018 II poolaastal 3 ja I poolaastal 4. Vald tegi sel perioodil 2 müügitehingut (2021 I poolaastal 1). 2020. II poolaastal oli valla müügitehingute arvuks 4 ja I poolaastal 3 ning 2019 II poolaastal 2.

Eraisikutest ostjaid oli 101 (kokku 180st tehingust). 2021 I poolaastal oli neid 110 kokku 170st tehingust. 2020 II poolaastal oli eraisikutest ostjaid 106 kokku 170st tehingust ja I poolaastal 90. 2019 II poolaastal 79 ja I poolaastal 67 ning 2018 II poolaastal 81 ja I poolaastal 76.  

Eraõiguslikke juriidilisi isikuid ehk ettevõtteid oli ostjate seas 62, periood varem 50. 2020 II poolaastal 47 ja I poolaastal ainult 16. 2019 II poolaastal 34 ja I poolaastal 17. 2018 II poolaastal 22 ja I poolaastal 24. Välismaalased tegid 6 ostutehingut, kolm eelmist perioodi oli ostutehinguid a 2; 2019 II poolaastal 4 ja I poolaastal 6. Riik ostis maad 4 juhul ja vald kolmel.

2021 II poolaastal toimus Raasiku vallas 142 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud). Periood  varem oli kinnisasja tehinguid 121. 2020. II poolaastal toimus 123 ja I poolaastal 77 kinnisasja tehingut. 2019 II poolaastal 100 ja I poolaastal 74 ning 2018 II poolaastal 78 kinnisasja tehingut.

Korteriomandi tehinguid oli 37, periood varem 48. 2020 II poolaastal toimus neid 46 ja I poolaastal 37. 2019 II poolaastal oli korteriomandi tehinguid 28 ja I poolaastal 22. 2018 II poolaastal toimus 37 korteriomandi tehingut.

142-st kinnisasja tehingust 68-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve maatulundusmaa ja 60-l juhul elamumaa. 2021 I poolaastal 121-st kinnisasja tehingust 41-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa. 2020 II poolaastal 12st tehingust 47-l juhul ja I poolaastal 77st 43-l. 2019 II poolaastal 100st tehingust 44-l ja I poolaastal 39 juhul ning 2018 II poolaastal 50-l. 

2021 I poolaastal 121-st kinnisasja tehingust 40-l juhul maatulundusmaa. 2020 II poolaastal 52-l juhul 123st ja I poolaastal 22-l juhul. 2019. II poolaastal 100st 45-l juhul ja I poolaastal 27 ja 2018 II poolaastal 14. Kuni 5-6 tehingut poolaastas tehakse tootmismaaga.

Enim tehinguid viimasel poolaastal tehti septembris (39), oktoobris (34) ja juulis (32). Kolm ülejäänud kuud olid pisut vaiksemad: a 25 tehingut kalendrikuus. Kogupinna mõttes vahetas omanikku enim kinnisvara septembris (217 hektarit) ja kõige vähem novembris (37 hektarit). Koguväärtuselt aga olid esirinnas juuli (3,1 miljonit eurot) ja detsember (2,5 miljonit eurot) ning kõige tagasihoidlikumad olid november (1,4 MEUR) ning september (1,7 MEUR).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s