Kinnisvarapakkumistest ja -tehingutest Raasiku vallas

Pakkumiste ülevaade on koostatud tuginedes kinnisvaraportaali www.kv.ee  müügipakkumistele seisuga 26. juuni 2017. Võrdluseks on kasutatud 2016. detsembris ja mais analoogsetes ülevaadetes kirjeldatut. Samuti saab pildi viimasel kuuel kuul toimunud kinnisvaratehingutest Raasiku vallas (allikas: Maa-amet).

Maju on unikaalsete kuulutustena müügis 28 (2016 detsembris 27, 2016 mais 39). Müügil olevatest majadest asuvad 7 Raasikul (2016 detsembris 6, mais 11), Arukülas samuti 7 (2016 detsembris 6, mais 11). Kullil ja Perilas on kummaski 3 pakkumist. Teisedki Raasiku valla külad on esindatud, v.a Järsi ja Kurgla. Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 17 maja eest sealhulgas Kiviloo mõis (2016 detsembris 20 ja 2016 mais 11). Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva ja Raasiku vallas asuva hoone eest, milleks on jätkuvalt Kiviloo mõis, küsitakse 990 tuhat. Hind on poole aastaga langenud 200 tuhat. Kalleima müügis oleva elumaja eest küsitakse kümme eurot vähem kui 300 tuhat. Tegu on Arukülas Männiku teel asuva 6-toalise eramuga. Kõige odavama kv.ee vahendusel müügis oleva maja hind on 24 000, asukohaga Raasikul Roosi teel. Tegu on sisuliselt elamumaa krundiga; hinda on vahepeal viinediku võrra alandatud. Perilas on kaks pakkumist vahemikus 29 000 kuni 31 900 eurot, hindu on vahepeal ülespoole korrigeeritud.

Korterite müügipakkumisi on kokku 15 (2016 detsembris 19 ja 2016 mais 25), ehk pakkumisi on vähemaks jäänud. Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis Arukülas: 9 (2016 detsembris 13, mais – 18). Raasiku alevikus on 4 müügipakkumist (2016 detsembris 2 ja mais 3). Ülejäänud kaks pakkumist on Härmas ja Kivilool. Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 1282 euroni Staadioni tänava kahetoalisel. Mitmete Aruküla vanemate korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 1000 euroni ja pisut ülegi. Väikseim ruutmeetri hind pakkumistes on ühel Kiviloo korteril (339 eurot).

Majaosade müügipakkumiste rubriigis on 4 kuulutust, neist 3 esindatud ka korterite „all“ (2016 detsembris samuti 3, 2016 mais 6). Äripindade müügipakkumiste arv on 3, asukoht Kalesi: masinakeskus ja kaks kuulutust endise aknatehase kohta. Garaaze endiselt müügiks ei pakuta, vähemasti kv.ee vahendusel.

Maa/krundid-kategooria müügipakkumisi on 61 (2016 detsembris 85 ja mais 69), neist elamumaa sihtotstarbega krunte 41 (2016 detsembris 61 ja 2016 mais 44). Elamumaa ruutmeetri hinnad on vahemikus 1,89–32 eurot (2016 detsembris 0,49-38 eurot ja 2016 mais 1-37 eurot). On ka 3 tootmis- või ärimaa pakkumist.

Üüripakkumised Raasiku vallas kv.ee keskkonna kaudu puuduvad. Paar varasemat aastat pakuti ühte ja ainumast äripinda (lao- ja tootmisruumid Raasikul Jägala mnt).  Üürile ei pakuta ühtegi maja, maatükki, majaosa ega garaazi ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu, vähemasti selle konkreetse kinnisvaraportaali vahendusel.

Tehingute statistikast (Maa-amet, Tehingute andmebaas): alates 8. detsember 2016 kuni 22. juuni 2017 ehk 6,5 kuu jooksul tehti Raasiku vallas kokku 125 tehingut kinnisvaraga (2016 mai-detsember 128 tehingut; sellele eelneval poolaastal 127 tehingut) sh 100 ostu-müüki (eelmine periood 107, üle-eelmine: 105) ja 19 kinkimist (eelmine periood 18 ja üle-eelmine samuti 18).

Müüjatest 80 olid eraisikud (eelmine periood 77 ja üle-eelmine 84) ja 36  eraõiguslikud juriidilised isikud (eelmine 45 ja üle-eelmine periood 33). Riik tegi kõnealusel perioodil viis müügitehingut, välismaalased ühe.

Ostjatest eraisikuid oli 73 (eelmisel perioodil 2016 mai-dets 128 ja üle-eelmisel perioodil 91, veel enne seda 73), ettevõtteid 25 (eelmisel perioodil 18 ja üle-eelmisel 31). Välismaalased tegid 4, kohalik omavalitsus 18 ostutehingut, samuti oli 5 tehingu puhul mitu kaasostjat.

104st tehingust (eelmine periood 87; üle-eelmine 104) 62-l juhul oli kinnisasja sihtotstarve elamumaa (eelmisel perioodil 58; üle-eelmisel 54), 28-l juhul maatulundusmaa (eelmisel perioodil 21 ja üle-eelmisel 47).

Kokku vahetas ajavahemikul 08.12.2016-22.06.2017 omanikku 227 hektarit maad koguväärtuses 4,5 miljonit eurot. Eelmisel pooleaastasel perioodil vahetas omanikku kokku 225 hektarit maad kokku 5,8 miljoni euro väärtuses, ja üle-eelmisel kuuekuulisel perioodil (kuni mai 2016) 510 hektarit kokku 4,34 miljoni euro väärtuses.

Perioodil toimus 104 kinnisasja tehingut (tehingud maaga, mis võib, aga ei pruugi olla hoonestatud; eelmine periood: 87, üle-eelmine 104) ja 21 korteriomandi tehingut (eelmine periood: 41, üle-eelmine 23). Kõige rohkem tehinguid, 25, tehti märtsis. 22 tehingut aprillis ning 21 tehingut mais. Kõige vähem tehinguid – 13 – leidis aset veebruaris.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s